Prenumerera på Skolbiblistan

Skolbiblistan är ett forum för dig som vill diskutera, ställa frågor och utbyta erfarenheter som rör skolbibliotek. Diskussionen förs via e-post och alla inlägg sparas i ett arkiv på Skolverket. Skolbiblistan upphör den 6 februari 2023.

Om du har frågor om mejlinglistan eller får problem med formuläret kontakta skolbibliotek@skolverket.se

Det är inte tillåtet att göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster på skolbiblistan.

Skolbiblistan kommer att upphöra den 6 februari 2023.

Senast uppdaterad 16 november 2022