Sök publikationer

Sökningen gav 31 träffar.

TIMSS, TIMSS Advanced och betygen

Analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna

Utgiven år: 2017

Att lära för livet

Elevers inställningar till lärande - resultat från den internationella studien PISA 2000.

Utgiven år: 2004

Invandringens betydelse för skolresultaten

En analys av utvecklingen av behörighet till gymnasiet och resultaten i internationella kunskapsmätningar.

Utgiven år: 2016

To respond or not to respond. The motivation of Swedish students in taking the PISA test

In summary, the results from this study indicate that test-taking motivation appears to be an important factor to monitor in the context of PISA but that, at the same time, the declining results in PISA cannot to any greater extent be explained by students investing less effort.

Utgiven år: 2015, Språk : Engelska

Provbetygens stabilitet

I rapporten får du en beskrivning och analys av variationen i provbetygen i ämnesproven i årskurs 9 under åren 1998-2012. Syftet med rapporten är att ge underlag för att fatta beslut om vad som kan ses som acceptabla variationer ur ett kvalitetssäkringsperspektiv.

Utgiven år: 2015

Provpoängens tillförlitlighet

Rapporten syftar till att ge en beskrivning av tillförlitligheten i bedömningar som baseras på prov och provpoäng. Bakgrunden till rapporten är det ökade antalet nationella prov i skolan samt de tendenser som visar att proven får allt större betydelse när det gäller till exempel betygssättning.

Utgiven år: 2015

Att svara eller inte svara. Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet

Rapporten ger en analys av svenska elevers grad av motivation och ansträngning i PISA-proven, över tid och i jämförelse med ett urval andra länder. Men de svenska elevernas svarsmönster pekar mot att det är kunskapsnivån som har sjunkit under 00-talet.

Utgiven år: 2015

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 100 kr/st (+porto)

Antal sidor: 106

Med fokus på matematik

Analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien PISA 2012.

Utgiven år: 2015

Svenska rektorers erfarenhet i nordiskt perspektiv. En analys av TALIS 2013

Rektorer på svenska skolor i årskurserna 7-9 har olika lång erfarenhet. En relativt stor andel rektorer kan betraktas som mindre erfarna. Här jämförs de svenska rektorerna med rektorer i de andra nordiska länderna.

Utgiven år: 2015

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 40 kr/st (+porto)

Antal sidor: 20

Med fokus på lärare och elevers lärandemiljöer

Analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien TALIS

Utgiven år: 2014

En tidsgeografisk studie av strukturen i lärares vardag

Hur lärare använder sin tid skapar förutsättningar för kvaliteten och likvärdigheten i skolan. Denna rapport ger en bild av hur grundskollärare använder sin tid utifrån en tidsgeografisk studie av strukturen i deras vardag, där aktivitetsflödet lyfts fram.

Utgiven år: 2013

Med fokus på elevsvar. Analys av svar som inte ger någon poäng i PIRLS 2011.

En fördjupad analys av elevernas läsförståelse genom att de elevsvar som inte givits poäng i PIRLS 2011 studeras. Syftet är att finna mönster i elevernas svar och därmed ge en större förståelse för elevernas läsförmåga.

Utgiven år: 2013

Digital och traditionell läsning. Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009.

Vilka skillnader och likheter finns mellan goda digitala och goda traditionella läsare?

Utgiven år: 2013

Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång.

Rapporten beskriver forskning kring kogntitiva och icke-kognitiva förmågor utifrån en konferens som Skolverket anordnade våren 2012.

Utgiven år: 2013

Forskning om skolreformer och deras genomslag

Vilka effekter har 1990-talets skolreformer haft? Rapporten ger en genomgång av forskning om skolreformer och vad man kan säga om reformernas genomslag.

Utgiven år: 2013

Med fokus på läsande

Analys av samstämmigheten mellan svenska styrdokument, ämnesprov i svenska och PIRLS 2011. Internationella studier genomförs så att resultaten ska vara jämförbara mellan samtliga deltagande länder. Hur kan resultaten tolkas utifrån ett svenskt perspektiv?

Utgiven år: 2012

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 48

Bedömning av språklig kompetens

I den här aktuella analysen presenteras hur den Internationella språkstudien 2011, som mäter språkliga färdigheter hos elever mot en gemensam europeisk referensram, kan förväntas fungera för svenska elever. Studien får en noggrann genomlysning, där dess för- och nackdelar diskuteras.

Utgiven år: 2012

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 100 kr/st (+porto)

Antal sidor: 91

Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet

Vad påverkar ungdomars gymnasieval? Varför väljer de som de gör?

Utgiven år: 2012

En bild av skolmarknaden. Syntes av Skolverkets skolmarknadsprojekt.

Studien diskuterar den genomgripande marknadsanpassningen av den svenska skolan.

Utgiven år: 2012

Enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer

Kartläggning av ägarstrukturerna på skolmarknaden och en beskrivning av framväxten av enskilda huvudmän sedan 2005.

Utgiven år: 2012

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 68

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt