Sök publikationer

Sökningen gav 31 träffar.

Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen

Det här kommentarmaterialet riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det beskrivs i läroplanen, ämnesplaner och kursplaner.

Utgiven år: 2020

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna

Vad är värdet av att använda digitala verktyg i sfi- och sva-undervisningen? Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv. Det digitala är dessutom en naturlig del av den vuxnes vardag.

Utgiven år: 2020

Huvudmännens arbete med skolans digitalisering

Den här rapporten är en komplettering till den första uppföljningen av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, som beskrev hur långt digitaliseringen har kommit i skolorna.

Utgiven år: 2020

Uppföljning av hantering av nationella prov, läsåret 2018/19

I denna rapport redovisas en enkätstudie som följer upp hanteringen av nationella prov efter de förändringar som Skolverket har genomfört för att motverka att prov sprids innan provtillfället. I enkäten inkluderades också några frågor om skolenheternas erfarenheter av att skriva uppsatser på dator eller annan digital enhet, samt frågor om förberedelser inför digitala nationella prov.

Utgiven år: 2019

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Skolverkets uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2018

Utgiven år: 2019

Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar

Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen. Översikten vänder sig till alla verksamma inom förskola och skola.

Utgiven år: 2018

Affisch om källkritik

Affischen innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Affischen är i A3-format.

Utgiven år: 2018

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 1

Affisch om sociala medier

Affischen innehåller ett antal kritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder sociala medier. Affischen är i A3-format

Utgiven år: 2018

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 1

Checklista för källkritik (reviderad 2018)

Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Utgiven år: 2018

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 2

Checklista för sociala medier (reviderad 2018)

Checklistan innehåller ett antal kritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder sociala medier.

Utgiven år: 2018

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 2

Uppdrag om främjande av digitaliseringen av skolväsendet

Redovisning av uppdrag om främjande av digitaliseringen av skolväsendet

Utgiven år: 2018

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – digitala verktyg, lärande och kommunikation

Med digitala verktyg i undervisningen kan eleverna få djupare kunskap om både ett ämne och om hur modern teknik kan användas för att söka kunskap och kommunicera med andra.

Utgiven år: 2013

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i förskoleklassen

Med det här diskussionsunderlaget vill vi hjälpa förskollärare, lärare och skolbibliotekarier i förskoleklassen att arbeta bättre och mer systematiskt med digital kompetens.

Utgiven år: 2017

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i grundskolan

Med det här diskussionsunderlaget vill vi hjälpa lärare och skolbibliotekarier i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan att arbeta bättre och mer systematiskt med digital kompetens.

Utgiven år: 2017

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasial vuxenutbildning

Med det här diskussionsunderlaget vill vi hjälpa lärare och eventuella skolbibliotekarier i den gymnasiala vuxenutbildningen att arbeta bättre och mer systematiskt med digital kompetens.

Utgiven år: 2017

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i gymnasieskolan

Med det här diskussionsunderlaget vill vi hjälpa lärare och skolbibliotekarier i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan att arbeta bättre och mer systematiskt med digital kompetens.

Utgiven år: 2017

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, fritidshem och grundskoleutbildning

Utgiven år: 2017

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 72 kr/st (+porto)

Antal sidor: 27

Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå

Ett kommentarmaterial för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt komvux och särvux på gymnasial nivå

Utgiven år: 2017

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 72 kr/st (+porto)

Antal sidor: 24

Uppdrag om nationella it-strategier för skolväsendet

Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet – förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål

Utgiven år: 2016

Uppdrag om IT-användning och IT-kompetens i skolan

Redovisning av regeringsuppdraget om uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning givet i regleringsbrevet för Skolverket för budgetåret 2015.

Utgiven år: 2016

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt