Underhållsarbete 24 april

Det är inte möjligt att använda publikationsdatabasen mellan 08:00 och 18:00 lördagen 24 april. Detta på grund av ett planerat underhållsarbete.

Sök publikationer

Sökningen gav 32 träffar.

Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan

Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och annan skolpersonal i grund- och gymnasiesärskolan och ger bland annat exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet och relationer kan integreras i ämnesundervisningen.

Utgiven år: 2021

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samti­digt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 134

Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter

Materialet ger stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Utgiven år: 2018

Uppdrag om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan

Slutredovisning av uppdrag om att genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Utgiven år: 2018

Skolverkets lägesbedömning 2017

En skola som möter varje elev. Strategier för lärarförsörjningen. Kvalitet i varje skolform. Skolans förmåga att möta nyanlända elever. Dessa fyra utvecklingsområden lyfter Skolverket fram som allra viktigast för att möta den svenska skolans utmaningar.

Utgiven år: 2017

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 90 kr/st (+porto)

Antal sidor: 90

Vägledning för elevhälsan

 I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa. Stödet har tagits fram gemensamt av Skolverket och Socialstyrelsen. Ladda ner eller beställ vägledningen på Socialstyrelsens webbplats Rättelseblad till vägledningen

Utgiven år: 2016

Uppdrag om insatser för en förstärkt elevhälsa

Slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. I juni 2015 lämnades även en delredovisning in för uppdraget i enlighet med ändringsbeslut i regleringsbrev U2015/1495/S.

Utgiven år: 2016

Hela livet - 50 år med sex- och samlevnadsundervisning

En antologi kring undervisningen om sexualitet, samlevnad och jämställdhet i skolan.

Utgiven år: 2005

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 238

Sex Education: gender equality, sexuality and human relationships in the Swedish Curricula

The responsibility for including sex education within the scope of multiple courses and subjects falls on several teachers.

Utgiven år: 2014, Språk : Engelska

Skolgång för nyanlända elever - exempel och inspiration från kommuner

Inspirationsmaterialet beskriver hur ett antal kommuner arbetar med frågor som rör mottagande och nyanlända elevers lärande. Här finns också exempel på hur det går att arbeta för att ge nyanlända elever så goda förutsättningar som möjligt.

Utgiven år: 2015

Uppdrag om insatser för en förstärkt elevhälsa

Delredovisning av uppdrag om att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa

Utgiven år: 2015

Slutredovisning av uppdraget inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Slutredovisning av uppdrag avseende verksamheten inom området alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2011 – 2014

Utgiven år: 2015

Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2014

Redovisning av de insatser myndigheten genomfört inom ramen för den nationella ANDT-strategin under tidsperioden 1 okt 2013-1 okt 2014.

Utgiven år: 2014

Uppdrag om kunskapsstöd gällande anmälningsskyldighet

Delredovisning av uppdrag om att utarbeta och sprida ett kunskapsstöd

Utgiven år: 2014

Elevhälsans retorik och praktik

Elevhälsans personal beskriver innebörden i begrepp som främja och förebygga på olika sätt.

Utgiven år: 2014

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling

Artikeln fokuserar främst på rektors ansvar och ledning inom elevhälsan.

Utgiven år: 2014

Uppdrag om idrott och hälsa

Redovisning av uppdraget U2011/5948/S givet i särskild ordning.

Utgiven år: 2014

Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2013

Avrapportering av de insatser Skolverket genomfört inom ramen för den nationella ANDT-strategin

Utgiven år: 2013

Insatser för en förstärkt elevhälsa

Delredovisning av uppdrag om att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa (U2011/5947/S)

Utgiven år: 2013

Placerade barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar

Boken ger praktiskt kunskapsstöd för socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård, för att förbättra placerade barns skolgång och hälsa. Boken beställs via Socialstyrelsen, se länk nedan.

Utgiven år: 2013

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt