Underhållsarbete 24 april

Det är inte möjligt att använda publikationsdatabasen mellan 08:00 och 18:00 lördagen 24 april. Detta på grund av ett planerat underhållsarbete.

Sök publikationer

Sökningen gav 30 träffar.

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2018

I den här promemorian beskriver vi statistiken över skolväsendets kostnader för kalenderåret 2018. Vi redovisar bland annat kostnader totalt, kostnad per barn eller elev, kostnad per kostnadsslag t.ex. lokalkostnader och undervisningskostnader.

Utgiven år: 2019

PM - Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2016/17

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2016/17.

Utgiven år: 2017

PM - Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2015/16

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2015/16.

Utgiven år: 2016

PM - Planerad undervisningstid i grundskolan läsåren 2011/12-2014/15

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåren 2011/12-2014/15.

Utgiven år: 2015

Private actors in preschools and schools

This report maps the actors that run or own Sweden's independent preschools and schools. The report shows how many and who the actors are, as well as how they differ in terms of, for example, their size and forms of operation.

Utgiven år: 2014, Språk : Engelska

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 80 kr/st (+porto)

Antal sidor: 72

Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd - en kartläggning

Det skolorna erbjuder elevgruppen är ett litet sammanhang, hög personaltäthet, specifik kompetens hos personalen samt en långtgående anpassning av utbildningen efter elevernas behov.

Utgiven år: 2014

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan.

Materialet visar på exempel där studie- och yrkesvägledning integrerats i undervisningen på ett medvetet sätt genom att tidigt visa på yrkes- och utbildningsalternativ.

Utgiven år: 2014

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 44

Privata aktörer inom förskola och skola

En nationell kartläggning av enskilda huvudmän och ägare

Utgiven år: 2014

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 80 kr/st (+porto)

Antal sidor: 68

Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning

Redovisning av uppdraget om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning givet i regleringsbrevet för budgetåret 2014.

Utgiven år: 2014

Att bana väg för nyanländas lärande - mottagande och skolgång

Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer

Utgiven år: 2014

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt.

Utgiven år: 2012

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 52

PM - Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2011/12

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2011/12.

Utgiven år: 2012

Enskilda huvudmän och skolmarknadens ägarstrukturer

Kartläggning av ägarstrukturerna på skolmarknaden och en beskrivning av framväxten av enskilda huvudmän sedan 2005.

Utgiven år: 2012

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 68

Elevutveckling och kostnadsutveckling i gymnasieskolan 2005-2009

Jämförelser av kostnader mellan kommunala och enskilda huvudmän och över tid.

Utgiven år: 2012

Skolverkets lägesbedömning 2011 Del 2 - Bedömningar och slutsatser

I rapporten har tre områdena fått särskild uppmärksamhet: Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, Skolan behöver kompetenta lärare och rektorer samt Statlig styrning i ett allt brokigare skolsystem.

Utgiven år: 2011

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 70 kr/st (+porto)

Antal sidor: 110

Skolmarknadens geografi

Om gymnasieelevers pendling på lokala och regionala skolmarknader.

Utgiven år: 2011

Kostnader - Riksnivå. Del 3, 2011

Denna rapport redovisar "Kostnader" och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. SCB har på Skolverkets uppdrag producerat den statistik som presenteras här.

Utgiven år: 2011

Gymnasieelevers byten av program och skolor

Boken handlar om gymnasieelevers byten av program och skolor, och hur sådana byten förhåller sig till genomströmningen i gymnasieskolan.

Utgiven år: 2011

Skolverkets lägesbedömning 2011 Del 1 - Beskrivande data

Rapporten kan beskrivas som Skolverkets "statistiska årsbok". Den beskriver organisationen, kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olika huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med tidigare år.

Utgiven år: 2011

Konkurrensen om eleverna

Kommunernas hantering av minskande gymnasiekullar och en växande skolmarknad

Utgiven år: 2010

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt