Underhållsarbete 24 april

Det är inte möjligt att använda publikationsdatabasen mellan 08:00 och 18:00 lördagen 24 april. Detta på grund av ett planerat underhållsarbete.

Sök publikationer

Sökningen gav 25 träffar.

Elever i specialskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever i specialskolan läsåret 2020/21.

Utgiven år: 2021

Elever i grundsärskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever i grundsärskolan läsåret 2020/21.

Utgiven år: 2021

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska för döva och hörselskadade

Det här kommentarmaterialet riktar sig till lärare, rektorer och andra som är verksamma inom skolväsendet. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanen för specialskolan.

Utgiven år: 2021

Kommentarmaterial till kursplanen i svenska för döva och hörselskadade

Det här kommentarmaterialet riktar sig till lärare, rektorer och andra som är verksamma inom skolväsendet. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanen för specialskolan.

Utgiven år: 2021

Kommentarmaterial till kursplanen i teckenspråk för döva och hörselskadade

Det här kommentarmaterialet riktar sig till lärare, rektorer och andra som är verksamma inom skolväsendet. Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanen för specialskolan.

Utgiven år: 2021

Elever i gymnasiesärskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever i gymnasiesärskolan.

Utgiven år: 2021

Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan

Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och annan skolpersonal i grund- och gymnasiesärskolan och ger bland annat exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet och relationer kan integreras i ämnesundervisningen.

Utgiven år: 2021

Så funkar apl

Denna broschyr vänder sig till arbetsgivare och arbetsplatser som ska möta eller funderar på att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Utgiven år: 2020

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 12

Grundsärskolan – på lättläst svenska

En broschyr på lättläst svenska om grundsärskolan: vad är grundsärskolan, vilka ämnen läser man och vem kan gå där?

Utgiven år: 2020, Språk : Svenska

Grundsärskolan är till för ditt barn

Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid?

Utgiven år: 2020

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 5 kr/st (+porto)

Antal sidor: 12

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019)

Läroplanen för specialskolan har fått stadieindelade kursplaner för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning. Det har också tillkommit ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska för årskurs 4. Dessutom har läroplanen fått ett tillägg om garantin för tidiga stödinsatser. Läroplanen innehåller fem delar och beslutas av regeringen.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 220 kr/st (+porto)

Antal sidor: 387

Uppdrag om kunskapssammanställning om utbildningen för barn och elever med funktionsnedsättning

Redovisning av uppdraget om kunskapssammanställning med utgångspunkt i rekommendationer inom utbildningsområdet givet i I regleringsbrevet för 2018.Kunskapssammanställning med utgångspunkt i rekommendationer inom utbildningsområdet

Utgiven år: 2018

Tillgängliga lärmiljöer?

En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning

Utgiven år: 2016

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 120 kr/st (+porto)

Antal sidor: 122

Kvalitetsarbete inom gymnasiesärskolans individuella program

Materialet ger stöd till huvudmän, rektorer och lärare i systematiskt kvalitetsarbete på gymnasiesärskolans individuella program.

Utgiven år: 2015

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 24

Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning

En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994-2014.

Utgiven år: 2015

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 140 kr/st (+porto)

Antal sidor: 188

Utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014

Rapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken år 2014 för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Utgiven år: 2015

Samverkansuppdrag om uppföljningen för de funktionshinderspolitiska delmålen

Redovisning av uppdraget om prioriterade insatser samt underlag för uppföljning för de funktionshinderspolitiska delmålen för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utgiven år: 2014

Fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning

Redovisning av uppdraget om fristående skolor för elever i behov av särskilt stöd eller anpassad utbildning givet i regleringsbrevet för budgetåret 2014.

Utgiven år: 2014

Bedömning för lärande - ett stödmaterial om kunskapsbedömning i gymnasiesärskolan

Stödmaterialet innehåller information om bedömning och betygssättning i gymnasiesärskolan.

Utgiven år: 2013

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 40 kr/st (+porto)

Antal sidor: 48

Kunskapsbedömning inom särskild utbildning för vuxna

Det här materialet ska stödja lärare inom särskild utbildning för vuxna i arbetet med att utveckla sin bedömarkompetens, både när det gäller kunskapsbedömning av eleven och när det gäller bedömning av den egna undervisningen.

Utgiven år: 2013

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt