Sök publikationer

Sökningen gav 102 träffar.

PIRLS 2016 och betygen

PIRLS är en internationell jämförande studie som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Denna rapport undersöker sambandet mellan elevernas resultat på kunskapsprovet i PIRLS 2016 och deras terminsbetyg och nationella provbetyg i svenska i årskurs 6.

Utgiven år: 2019

Talis 2018

TALIS är en internationell studie som fokuserar på hur yrkesvardagen ser ut för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan. I TALIS 2018 deltog 555 svenska skolor i låg- och mellanstadiet, högstadiet samt i gymnasieskolan. Totalt deltog 47 länder från hela världen.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 60 kr/st (+porto)

Antal sidor: 60

Läsa på skärm och på papper – olika sidor av samma mynt?

En jämförelse av provstruktur samt uppgifter och svar på två texter i PIRLS 2016 och ePIRLS 2016.

Utgiven år: 2019

Designförändringar mellan PISA 2012 och PISA 2015 - en metodstudie

Denna studie undersöker om förändringar i PISA:s mätmodell och övergången till datoriserade prov kan förklara uppgången i de svenska elevernas resultat mellan 2012 och 2015.

Utgiven år: 2018

Glömska eller ytliga fysikkunskaper

Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015.

Utgiven år: 2018

PIRLS 2016

PIRLS är en internationell jämförande studie som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Resultaten från 2016 visar att de svenska eleverna har förbättrat sin läsförståelse både vad gäller faktatexter och skönlitteratur.

Utgiven år: 2017

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 70 kr/st (+porto)

Antal sidor: 74

ePIRLS 2016

Det digitala läsprovet ePIRLS genomfördes för första gången 2016 som ett komplement till den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Provet görs på dator i en simulerad internetmiljö och undersöker elevernas förmåga till läsning på internet.

Utgiven år: 2017

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 54

ICCS 2016

Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv.

Utgiven år: 2017

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 80 kr/st (+porto)

Antal sidor: 86

TIMSS, TIMSS Advanced och betygen

Analys av sambandet mellan svenska betyg och de internationella TIMSS-studierna

Utgiven år: 2017

Med fokus på naturorienterande ämnen

En analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument i NO och de internationella studierna TIMSS 2015 och PISA 2015

Utgiven år: 2017

PISA 2015: Så mår svenska 15-åringar i skolan

FOKUS PÅ nr 1 2017 samlar resultat från OECD:s rapport PISA 2015 Volume III: Students’ Well-Being, samt kompletterande nationella analyser utförda av Skolverket.

Utgiven år: 2017

Med fokus på matematik

Analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien TIMSS 2015

Utgiven år: 2017

PISA 2015. 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik

För första gången sedan PISA-undersökningarna startade visar kunskapsresultaten för de svenska 15-åringarna på en uppgång. I PISA 2015 är deras genomsnittliga resultat högre än OECD-genomsnittet i läsförståelse och på samma nivå som OECD-genomsnittet i naturvetenskap och matematik.

Utgiven år: 2016

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 60 kr/st (+porto)

Antal sidor: 56

TIMSS 2015. Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv

TIMSS 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell jämförande studie som genomförts i 57 länder. Studien undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.

Utgiven år: 2016

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 90 kr/st (+porto)

Antal sidor: 92

TIMSS Advanced 2015. Svenska gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i ett internationellt perspektiv

TIMSS Advanced 2015 (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell studie i nio länder som undersöker gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik.

Utgiven år: 2016

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 110 kr/st (+porto)

Antal sidor: 112

Hur samstämmiga är svenska styrdokument och nationella prov med ramverk och uppgifter i TIMSS Advanced 2015?

Resultaten från denna studie visar på god samstämmighet mellan det som svenska eleverna mött i matematik- och fysikundervisningen i gymnasieskolan och det som de förväntas visa i den internationella studien TIMSS Advanced 2015.

Utgiven år: 2016

Matematikundervisning och elevers inlärning i PISA 2012

FOKUS PÅ nr 1 2016 samlar resultat från OECD:s rapport How teachers teach and students learn; Successful strategies för school och kompletterande nationella analyser utförda av Skolverket.

Utgiven år: 2016

Att lära för livet

Elevers inställningar till lärande - resultat från den internationella studien PISA 2000.

Utgiven år: 2004

Är Finlands sak vår?

I denna interna rapport presenteras ett antal av de faktorer som är viktiga för att förklara de goda finländska resultaten i den internationella studien PISA.

Utgiven år: 2006

Läskompetens i skolår 3 och 4 - en jämförelse mellan 35 länder (Fif nr 21)

År 2001 deltog Sverige tillsammans med 34 andra länder i en jämförande undersökning av läsundervisning och läsresultat för 9-10 år gamla elever. Denna skrift redovisar de första resultaten från denna undersökning.

Utgiven år: 2005

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice.
telefon: 08-527 332 00
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se

 

Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

Är du ny kund fyller du i dina adressuppgifter och sparar dem under knappen "Jag är ny kund". Annars loggar du in med e-postadress och lösenord så öppnas dina tidigare registrerade uppgifter upp. Du kan skicka din beställning direkt genom att klicka på knappen "Skicka beställning och ändra mina uppgifter" på sidan där du fyller i dina adressuppgifter.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan, med den lilla pilen bredvid Visa. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt