Sök publikationer

Sökningen gav 34 träffar.

Utvärdering av Lärarlyftet (delstudie 2)

Denna rapport är den andra delen i en utvärdering av Lärarlyftet. Utvärderingens övergripande syfte är att bedöma om Lärarlyftet är ändamålsenligt utformat med avseende på regeringens intentioner med uppdraget och tillhörande statsbidragsförordningar. Utvärderingen syftar också till att bedöma om Skolverkets arbete med satsningen är ändamålsenligt utformat.

Utgiven år: 2021

Rektorsprogrammet. Måldokument 2021-2027

En presentation av rektorsprogrammets syfte, mål och innehåll.

Utgiven år: 2020

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 16

Utvärdering av två av Skolverkets insatser för implementering av förskolans reviderade läroplan

I denna rapport presenteras en utvärdering av två av de insatser för implementering av förskolans reviderade läroplan som har genomförts.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

Delredovisning av uppdrag om att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. 1 bilaga

Utgiven år: 2019

Uppdrag om fortbildning för förskolechefer

Redovisning av uppdraget att svara för fortbildning för förskolechefer (U2015/03528/S)

Utgiven år: 2019

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen. Lärande exempel från sfi och yrkesutbildning.

Fältstudier från fem vuxenutbildningsorganisationer våren 2018 som belyser utmaningar och möjligheter i utbildning av vuxna nyanlända som ofta har kort utbildning. Fokus är framför allt på yrkesinriktad utbildning i kombination med kurser som syftar till att stärka språk- och kunskapsutvecklingen.

Utgiven år: 2018

Uppdrag att svara för fortbildning för förskolechefer

Redovisning av uppdraget att svara för fortbildning för förskolechefer (U2015/03528/S)

Utgiven år: 2017

Slutredovisning: Uppdrag att svara för utbildning

Skolverket ha redovisat till regeringen Uppdrag att svara för utbildning, det så kallade Matematiklyftet. Här redovisar vi också uppdraget om att genomföra särskilda insatser när det gäller fortbildning av lärare som undervisar matematik inom gymnasieskolans yrkesprogram

Utgiven år: 2016

Slutredovisning av uppdrag om utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik

Den 25 november 2016 slutredovisade Skolverket uppdraget att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik, den så kallade NT-satsningen. Rapporten beskriver resultaten av Skolverkets insatser åren 2012-2016.

Utgiven år: 2016

Slututvärdering av Matematiklyftet 2013 - 2016

Ramböll Management Consulting har utvärderat Matematiklyftets genomförande. Det är en fortbildningssatsning som under ett år finansierats med statsbidrag. Satsningen, som har pågått 2012 – 2016, har riktat sig till lärare som undervisar i matematik.

Utgiven år: 2016

Utvärdering av Matematiklyftets resultat – Slutrapport

Umeå universitet har utvärderat resultatet av Matematiklyftet, en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik.

Utgiven år: 2016

It-användning och it-kompetens i skolan: Skolverkets it-uppföljning 2015

Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra.

Utgiven år: 2016

Fortbildning för rektorer: Måldokument

Fortbildningen ska vara ett stöd i att fördjupa och utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag (2010:800) och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Utgiven år: 2016

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 7

Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram

Här redovisas uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram avseende insatser för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen samt för en effektivare administration med syfte att minska lärares och rektorers administrativa arbete.

Utgiven år: 2016

Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan

Metodmaterial för alla som på olika sätt arbetar med att tala om arbetslivet i undervisningen, med utgångspunkt i de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument.

Utgiven år: 2016

Redovisning av regeringsuppdragen Att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Hösten 2014 fick Skolverket ett tilläggsuppdrag (A2014/3289/DISK) om utökning av uppdraget.

Utgiven år: 2015

Redovisning av uppdrag Att förstärka tillgången till lärare i nationella minoritetsspråk

Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet som inkom hösten 2013 (A2013/2958/DISK). Uppdraget innebär att anordna en utbildningssatsning för att på kort sikt öka tillgången till modersmålslärare i de nationella minoritetsspråken.

Utgiven år: 2014

Rektorsprogrammet. Måldokument 2015-2021

En presentation av rektorsprogrammets syfte, mål och innehåll.

Utgiven år: 2015

Vad gör försteläraren?

Förstelärarens arbetsuppgifter är ofta knutna till ett särskilt undervisningsämne som matematik, svenska, engelska, teknik och naturorienterande ämnen i kombinationen med olika utvecklingsuppdrag.

Utgiven år: 2015

Uppdrag att stödja grundskolor i utanförskapsområden

- Redovisning av regeringsuppdrag

Utgiven år: 2015

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt