Sök publikationer

Sökningen gav 20 träffar.

Systematiskt kvalitetsarbete hos huvudmän för förskola och grundskola

I den här rapporten redogör vi för resultaten av en nationell kartläggning om skolhuvudmännens systematiska kvalitetsarbete och av Skolverkets stöd till huvudmännens kvalitetsarbete. Syftet är att på nationell nivå beskriva hur skolhuvudmän arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola

Utgiven år: 2021

Kvalitet i yrkesutbildning – Stödmaterial till systematiskt kvalitetsarbete för gymnasial yrkesutbildning

Denna broschyr är ett stöd och inspiration för gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och för utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning i det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesutbildningen. Skolverket och de nationella programråden har arbetat fram detta stöd tillsammans för att bidra till att stärka kvaliteten i yrkesutbildningen.

Utgiven år: 2021

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 16

Ordningsregler och disciplinära åtgärder

Denna rapport redovisar resultaten från Skolverkets kartläggning av hur skolor använder ordningsregler och disciplinära åtgärder. Med resultaten som grund lämnar vi även förslag till åtgärder som kan främja trygghet och studiero.

Utgiven år: 2018

Kartläggning av huvudmäns arbete med att utveckla den lokala styrningen av skolan

I detta pm om huvudmannens styrning gör vi en kartläggning av hur huvudmän utvecklar den lokala styrningen av skolan.

Utgiven år: 2018

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Stödmaterialet ingår i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal i skolan.

Utgiven år: 2017

Att lyfta den pedagogiska praktiken - Stödmaterial för processledare

Ett stödmaterial för kollegial kompetensutveckling i syfte att utveckla lärarnas profession kring reflektion och systematiskt förbättringsarbete.

Utgiven år: 2008

Kvalitetsarbete inom gymnasiesärskolans individuella program

Materialet ger stöd till huvudmän, rektorer och lärare i systematiskt kvalitetsarbete på gymnasiesärskolans individuella program.

Utgiven år: 2015

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 24

Bidrag till skolans utveckling. Fokus på: Hur kommuner tar del av statsbidrag 2011-2014

Det är stor variation i hur kommuner tar del av det statliga stödet till skolan. Det största hindret för att delta är kravet på att kommunerna själva måste finansiera delar av satsningen.

Utgiven år: 2015

Språk-, läs och skrivutvecklare – en resurs för ökad kvalitet i undervisning

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare, en språk-, läs- och skrivutvecklare kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språkliga och kommunikativa utveckling.

Utgiven år: 2013

Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Forskning m.m. om individuella faktorer bakom framgång.

Rapporten beskriver forskning kring kogntitiva och icke-kognitiva förmågor utifrån en konferens som Skolverket anordnade våren 2012.

Utgiven år: 2013

Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

OBS! Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. På grund av detta kan delar av innehållet i publikationen vara inaktuellt.

Utgiven år: 2012

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 52

Tid för matematik. Erfarenheter från Matematiksatsningen 2009-2011

Regeringen gav mellan åren 2009 och 2011 Skolverket i uppdrag att stödja skolor och kommuner i deras arbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. I denna bok har vi låtit ett antal lärare och skolor beskriva det utvecklingsarbete de drivit för att förbättra matematikundervisningen.

Utgiven år: 2012

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 45 kr/st (+porto)

Antal sidor: 120

Laborativ matematik konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

Utvärderingen belyser en vanligt förekommande arbetsmetod inom Matematiksatsningen. Arbetsmetoden gäller matematikundervisning genom konkret material och laborationer samt undervisning i matematikverkstäder.

Utgiven år: 2011

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 70 kr/st (+porto)

Antal sidor: 172

Resursfördelning till grundskolan - rektorers perspektiv

I rapporten beskrivs hur landets 50 mest segregerade kommuner fördelar resurser till sina kommunala grundskolor.

Utgiven år: 2011

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 65 kr/st (+porto)

Antal sidor: 68

Skolverkets lägesbedömning 2011 Del 2 - Bedömningar och slutsatser

I rapporten har tre områdena fått särskild uppmärksamhet: Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, Skolan behöver kompetenta lärare och rektorer samt Statlig styrning i ett allt brokigare skolsystem.

Utgiven år: 2011

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 70 kr/st (+porto)

Antal sidor: 110

Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling

Samtalsguiden är ett stöd för rektor vid fritidshemmets kvalitetsarbete.

Utgiven år: 2011

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 60 kr/st (+porto)

Antal sidor: 48

Elevhälsan i skollagen

I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Utgiven år: 2013

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Skola för Hållbar utveckling är en utmärkelse för skolor som jobbar med frågor som rör hållbarutveckling.

Utgiven år: 2010

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 20 kr/st (+porto)

Antal sidor: 16

Utveckling pågår. Om kvalitetsarbete i fritidshem.

Här visas på några exempel som lyfter fram vad som har betydelse för fritidshemmens kvalitet och hur ett kvalitetsarbete kan bedrivas systematiskt.

Utgiven år: 2010

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 54

Skolverkets lägesbedömning 2009

Samlad skolformsvis bedömning av utvecklingen inom det offentliga skolväsendet och fristående skolor samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Utgiven år: 2009

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt