Sök publikationer

Sökningen gav 110 träffar.

Nya språket lyfter

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6. Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling.

Utgiven år: 2020

Studiehandledning på modersmålet

Materialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer

Delredovisning av regeringsuppdrag om att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer (Ku2016/01673/DISK)

Utgiven år: 2019

Nulägesbeskrivning av romers situation i skolan

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering (Ku2017/01295/DISK). 3 bilagor.

Utgiven år: 2018

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer 2017

Delredovisning av regeringsuppdrag Att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer (Ku2016/01673/DISK)

Utgiven år: 2017

Uppdrag om insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer 2018

En andra delredovisning av regeringsuppdrag Att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer (Ku2016/01673/DISK)

Utgiven år: 2018

Uppdrag om förslag på framtida utbildningssatsning för lärare i nationella minoritetsspråk

Redovisning av uppdrag om förslag på en framtida utbildningssatsning för lärare i nationella minoritetsspråk

Utgiven år: 2017

Greppa flerspråkigheten

Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.

Utgiven år: 2018

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 158

Uppdrag om utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Delredovisning av regeringsuppdraget att ta fram och tillgängliggöra en utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Utgiven år: 2018

Andraspråkslärande på praktikplatsen. Förutsättningar och utmaningar

Praktik kan vara ett sätt för en vuxen andraspråksinlärare att utveckla sitt språk och sin förmåga att läsa och skriva. Samtidigt kan praktik ge en inblick i svenskt arbetsliv och de formella och informella regler som gäller i arbetslivet.

Utgiven år: 2018

Uttalets betydelse för utveckling av grundläggande litteracitet för vuxna andraspråkstalare

Innan man förstår ett språk är det svårt att urskilja ordgränser när man hör språket talas. Vuxna inlärare överför gärna sitt eget språks melodi och prosodiska mönster till det nya språket. Det är därför angeläget att uttalsträningen ingår i sfi-undervisningen från allra första början.

Utgiven år: 2018

Uppföljning av språkintroduktion

Beskrivande statistik på nationell nivå och exempel på hur nyanlända elever kan ges möjlighet att använda sitt modersmål i undervisningen.

Utgiven år: 2017

Kritisk litteracitet i sfi- och sva-undervisningen

Du som lärare ska utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska och analysera de texter som eleverna möter i sin vardag.

Utgiven år: 2016

Modersmålets betydelse för läs- och skrivutveckling

Vuxna som studerar på sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå möter flera utmaningar. En stor utmaning är att undervisningen sker på ett språk som är nytt för eleven. En annan är att lära sig läsa och skriva på det nya språket.

Utgiven år: 2016

Grundläggande litteracitet. Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk

Denna kunskapsöversikt visar aktuell forskning kring skriftspråksundervisningen hos vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Översikten överblickar litteracitetsfältet samt historisk och teoretisk grund för skriftspråksundervisning. Publikationen finns även på engelska, se länk längre ner på sidan.

Utgiven år: 2016

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 116

Nya perspektiv inom ämnet modersmål

Det här materialet belyser språkrevitalisering, synen på första- och andraspråk inom ämnet modersmål och olika strategier för att stödja språkutveckling. I materialet finns även några exempel på strategier för kommunikation, läsning, skrivande och lyssnade.

Utgiven år: 2016

Uppdrag avseende utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering

Slutredovisning av uppdrag som avser utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering, A2012/1387/DISK. 3 bilagor.

Utgiven år: 2016

E.Pippi (Pippi Långstrump på romska kelderash)

Pippi Långstrump på romska kelderash.

Utgiven år: 2003, Språk : Romani chib

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 35

O Tariq (Tariq, bergets hövding på romska kelderash)

O Tariq - Tariq, bergets hövding på romska kelderash.

Utgiven år: 2003, Språk : Romani chib

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 40

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt