Sök publikationer

Sökningen gav 54 träffar.

Så funkar apl

Denna broschyr vänder sig till arbetsgivare och arbetsplatser som ska möta eller funderar på att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Utgiven år: 2020

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 12

Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande

Forskning visar att studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll för att elever ska kunna göra väl underbyggda och hållbara val av inriktning och utbildning.

Utgiven år: 2020

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 148

Att utbilda nästa generation i yrket

Yrkeslärare representerar både läraryrket och sitt grundyrke. Det är inom grundyrket som dessa lärare har sitt ämneskunnande, som de undervisar i, om och för. Kunskapsöversiktens fokus är främst att belysa yrkeslärares dubbla roller.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 121

Uppdrag om fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning

Delredovisning av uppdrag om att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen. 1 bilaga

Utgiven år: 2019

Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen

Här kan du ta del av fem inspirerande exempel från olika verksamheter som visar hur en varierad vägledning kan bredda elevernas kunskaper om sig själva och om yrkes- och utbildningsalternativ.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 52

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet 2018

Rapporten lyfter fram några viktiga områden för yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Det handlar om lärarförsörjning, samverkan mellan skola och arbetsliv, utbildningens förmåga att möta behoven hos utrikesfödda elever, studie- och yrkesvägledning samt praktisk arbetslivsorientering.

Utgiven år: 2018

Planera, genomför och följ upp arbetsplatsförlagt lärande

- en lathund med information om hur apl regleras i skolans styrdokument samt korta, praktiska beskrivningar och exempel.

Utgiven år: 2018

Uppföljning av språkintroduktion

Beskrivande statistik på nationell nivå och nyanlända elevers övergångar till och från språkintroduktion.

Utgiven år: 2018

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Exempel från grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning

Utgiven år: 2017

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Rapporten ger en historisk och internationell överblick samt presenterar framgångsfaktorer och svagheter utifrån aktuella och konkreta initiativ om att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Utgiven år: 2017

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Stödmaterialet ingår i Skolverkets arbete för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan. Det vänder sig i första hand till dig som är lärare på gymnasieskolans och gymnasiesärskolans utbildningar men även till huvudmän, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal i skolan.

Utgiven år: 2017

Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet

Regeringen gav i Regleringsbrev 2005 Skolverket i uppdrag att utvärdera och beskriva hur studie- och yrkesvägledningen i det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna genomförs och organiseras.

Utgiven år: 2005

Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering i grundskolan.

I rapporten redovisas hur man på lokal nivå arbetar för att genomföra de nationella målen för studie- och yrkesorientering.

Utgiven år: 2007

Uppdrag om fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Redovisning av uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Utgiven år: 2017

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar

Materialet har fokus på vägledning i vid bemärkelse, det vill säga all den verksamhet som skolan erbjuder eleverna som förberedelse för framtida val. Materialet ska stimulera till diskussion och dialog mellan politiker, skolledare lärare och vägledare om kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning.

Utgiven år: 2008

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 106

Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan

Metodmaterial för alla som på olika sätt arbetar med att tala om arbetslivet i undervisningen, med utgångspunkt i de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument.

Utgiven år: 2016

Två uppdrag inom studie- och yrkesvägledningen

Redovisning av uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen samt uppdrag om att ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan

Utgiven år: 2015

Identifiering av generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser

I detta material presenteras hur EU:s nyckelkompetenser kan användas vid identifiering av generella och överförbara kompetenser. Materialet riktar sig främst till den som arbetar med studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen.

Utgiven år: 2014

Vad vill du syssla med i framtiden?

En broschyr om webbplatsen www.utbildningsinfo.se, som hjälper elever att välja rätt utbildning.

Utgiven år: 2014

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 8

Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Materialet är ett stöd för dig som arbetar med att elever med utvecklingsstörning får den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till.

Utgiven år: 2014

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt