Sök publikationer

Sökningen gav 62 träffar.

Sex- och samlevnadsundervisning i grund- och gymnasiesärskolan

Det här stödmaterialet riktar sig till lärare och annan skolpersonal i grund- och gymnasiesärskolan och ger bland annat exempel på hur frågor om jämställdhet, sexualitet och relationer kan integreras i ämnesundervisningen.

Utgiven år: 2021

På tal om mobbning - och det som görs

Denna kunskapsöversikt beskriver hur mobbning kan förstås ur olika perspektiv och hur synen på mobbning förändrats historiskt.

Utgiven år: 2009

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 65 kr/st (+porto)

Antal sidor: 203

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Syftet med denna bok är att ge all personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 120 kr/st (+porto)

Antal sidor: 128

Attityder till skolan 2018

I den här rapporten redovisas resultaten från Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”, en undersökning om elevers och lärares syn på skolan.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om insatser mot sexuella trakasserier

Redovisning av uppdraget att genomföra insatser för att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i skolan i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier givet i regleringsbrev för 2018.

Utgiven år: 2019

Hedersrelaterat våld och förtryck - skolans ansvar och möjligheter

Materialet ger stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Utgiven år: 2018

Uppdrag om skolväsendet och våldsbejakande extremism - förstärkande insatser

Redovisning av den del av uppdraget som handlar om att förstärka de insatser som genomförs i syfte att stödja lärare att bemöta olika former av intolerans och extremism

Utgiven år: 2018

Sex- och samlevnadsundervisning - en introduktion. Jämställdhet, sexualitet och relationer i läroplanerna

Den här informationsskriften ger en översiktlig beskrivning om hur sex-och samlevnadsundervisningen kan fungera i skolan.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om skolväsendet och våldsbejakande extremism - utredande del

Redovisning av uppdrag att utreda vilken roll utbildningen inom skolväsendet har i arbetet mot våldsbejakande extremism enligt gällande rätt.

Utgiven år: 2018

Ordningsregler och disciplinära åtgärder

Denna rapport redovisar resultaten från Skolverkets kartläggning av hur skolor använder ordningsregler och disciplinära åtgärder. Med resultaten som grund lämnar vi även förslag till åtgärder som kan främja trygghet och studiero.

Utgiven år: 2018

Utvärdering av mentorer i våldsprevention (MVP)

Redovisning av uppdrag att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention - MVP (1 bilaga)

Utgiven år: 2018

Uppdrag om kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Redovisning av uppdrag om att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans, A2014/1587/DISK (4 bilagor)

Utgiven år: 2018

Estetik, kultur och skapande i undervisningen – demokrati, normer och värden

När skolor arbetar med estetik, kultur och skapande hamnar ofta demokrati-och värdegrundsfrågor i fokus. Här är några exempel på projekt som tar upp dessa frågor.

Utgiven år: 2013

Attityder till skolan 2015

Skolverkets attitydundersökning spänner över ett brett spektrum av frågor. Det handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar.

Utgiven år: 2016

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 100 kr/st (+porto)

Antal sidor: 102

Attityder till skolan 2006

I denna rapport redovisas resultaten från Skolverkets undersökning Attityder till skolan 2006, den femte sedan starten.

Utgiven år: 2007

Hela livet - 50 år med sex- och samlevnadsundervisning

En antologi kring undervisningen om sexualitet, samlevnad och jämställdhet i skolan.

Utgiven år: 2005

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 50 kr/st (+porto)

Antal sidor: 238

Youth and democracy

An offprint of report 210, Youth and democracy. It is an account of the democratic skills of Swedish pupils in comprehensive school.

Utgiven år: 2002, Språk : Engelska

Sammanfattning av Attityder till skolan 2000

Sammanfattningen redovisar resultat från Skolverkets attitydundersökning 2000 av elevers, skolbarnsföräldrars, lärares och allmänhetens attityder till svensk skola.

Utgiven år: 2001

Participation for learning

Democratic values, student participation and student influence should be as central to education as knowledge of different school subjects. This is clearly stated in the Swedish Education Act and the Swedish curricula.

Utgiven år: 2016, Språk : Engelska

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 94

Sex Education: gender equality, sexuality and human relationships in the Swedish Curricula

The responsibility for including sex education within the scope of multiple courses and subjects falls on several teachers.

Utgiven år: 2014, Språk : Engelska

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt