Sök publikationer

Sökningen gav 1617 träffar.

Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

Redovisning av utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning inklusive 4 bilagor som ligger i samma dokument.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om utvärdering av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Delredovisning av uppdraget att utvärdera statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling vad avser dess konstruktion och ändamålsenlighet. Bidraget regleras i förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Utgiven år: 2019

Uppdrag om utvärdering av den utökade rätten till komvux på gymnasial nivå

Redovisning av uppdraget att utvärdera den utökade rätten till komvux på gymnasial nivå

Utgiven år: 2019

Attityder till skolan 2018

I den här rapporten redovisas resultaten från Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”, en undersökning om elevers och lärares syn på skolan.

Utgiven år: 2019

Uppföljning av gymnasieskolan 2019

Denna rapport utgör 2019 års redovisning av Skolverkets uppföljning av utvecklingen i gymnasieskolan.

Utgiven år: 2019

PM – Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19

I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal i fritidshem för läsåret 2018/19. Från och med detta läsår redovisas uppgifter om antal och andel lärare i fritidshem som har en lärarlegitimation med behörighet för fritidshem.

Utgiven år: 2019

PM - Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19

 I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan

Redovisning av uppdraget att föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan, U2018/03629/GV. 1 bilaga

Utgiven år: 2019

Uppdrag om ändringar i handels- och administrationsprogrammet

Redovisning av uppdrag att föreslå ändringar i handels- och administrationsprogrammet givet i regleringsbrevsändring den 27 juni 2018. 2 bilagor

Utgiven år: 2019

PM - Annan pedagogisk verksamhet: Barn och personal per oktober 2018

Denna promemoria beskriver den officiella statistiken om barn, verksamheter och personal i annan pedagogisk verksamhet hösten 2018

Utgiven år: 2019

PM - Barn och personal i förskolan per den 15 oktober 2018

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om barn och personal i förskolan hösten 2018.

Utgiven år: 2019

PM - Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19

I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2018/19. I årets insamling har uppgifter för drygt 98 procent av skolenheterna rapporterats in.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om Samverkan för bästa skola

Redovisning av uppdrag om Samverkan för bästa skola. Redovisningen omfattar perioden januari 2018 till december 2018. 1 bilaga

Utgiven år: 2019

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samti­digt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 134

Att utbilda nästa generation i yrket

Yrkeslärare representerar både läraryrket och sitt grundyrke. Det är inom grundyrket som dessa lärare har sitt ämneskunnande, som de undervisar i, om och för. Kunskapsöversiktens fokus är främst att belysa yrkeslärares dubbla roller.

Utgiven år: 2019

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 121

Uppdrag om praktisk tillämpning av barnkonventionen

Delredovisning av regeringsuppdraget Den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Utgiven år: 2019

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Delredovisning av uppdrag till Skolverket att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Utgiven år: 2019

Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre samverkan

Redovisning av uppdraget om att stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen på lokal nivå om övergång till studier i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 4 bilagor

Utgiven år: 2019

Uppdrag om bedömning av nyanlända elevers tidigare utbildning och kunskaper

Redovisning av uppdraget att ta fram stöd för att underlätta huvudmännens kartläggning av tidigare utbildning och kunskaper, inklusive yrkeserfarenheter, hos nyanlända elever i gymnasieåldern givet i regleringsbrevet för budgetåret 2018.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om stöd för utveckling av introduktionsprogram

Delredovisning av uppdraget om stöd för utveckling av introduktionsprogram

Utgiven år: 2019

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

Alla våra publikationer går att ladda ner som pdf utan kostnad. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en röd knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.

 

Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice.
telefon: 08-527 332 00
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se

 

Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

Är du ny kund fyller du i dina adressuppgifter och sparar dem under knappen "Jag är ny kund". Annars loggar du in med e-postadress och lösenord så öppnas dina tidigare registrerade uppgifter upp. Du kan skicka din beställning direkt genom att klicka på knappen "Skicka beställning och ändra mina uppgifter" på sidan där du fyller i dina adressuppgifter.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan, med den lilla pilen bredvid Visa. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt