Sök publikationer

Sökningen gav 1699 träffar.

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2020

I denna promemoria presenteras statistiken över skolväsendets kostnader för kalenderåret 2020. Vi redovisar bland annat kostnader totalt, kostnad per barn eller elev och kostnad per kostnadsslag till exempel lokalkostnader och undervisningskostnader.

Utgiven år: 2021

Nationell kartläggning av elevfrånvaro

Denna här rapporten ger en nationell bild av omfattningen av elevfrånvaron i de obligatoriska skolformerna samt gymnasie- och gymnasiesärskolan. Den ger även exempel på hur skolor och huvudmän arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro.

Utgiven år: 2021

Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i årskurs 1

Syftet med uppföljningen är att inför Skolverkets planerade revidering av de obligatoriska materialen få bättre kunskap om hur lärare och rektorer upplever och använder materialen. I undersökningen ställdes även frågor om de obligatoriska materialens relation till styrdokumenten.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om jämställdhetsintegrering – inriktning 2022–2025

Redovisning av uppdraget att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp

Redovisning av uppdraget om stöd för tillämpningen av bestämmelserna om tilläggsbelopp enligt regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk. 2 bilagor

Utgiven år: 2021

Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter

Alla elever ska vara trygga i skolan och ska ha samma möjligheter att utvecklas och lära. Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Detta stödmaterial beskriver vilket ansvar skolan har för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Utgiven år: 2021

Preliminär betygsstatistik våren 2021

Preliminär betygsstatistik för våren 2021 visar en marginell ökning av andelen elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. Statistiken visar också stabila terminsbetyg i årskurs 6 och att andelen elever som tar examen från ett nationellt program i gymnasieskolan ökar något.

Utgiven år: 2021

Nyanlända vuxnas numeracitet

Ett kollegialt stöd för lärare och lärarlag som arbetar med vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund och undervisar i matematik. Artikeln ger en generell bild hur begreppet numeracitet kan förklaras och kopplas till bedömning och kartläggning.

Utgiven år: 2021

Komvux som särskild utbildning

Detta material vänder sig till ansvariga för och verksamma inom kommunal vuxenutbildning med ansvar för komvux som särskild utbildning. Syftet med materialet är att ge information om bestämmelser som reglerar komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Utgiven år: 2021

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2020

Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande preliminära kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2019.

Utgiven år: 2021

Ta emot en praoelev – bidra till samhällsnyttan!

Denna broschyr vänder sig till arbetsgivare och arbetsplatser som funderar på att ta emot praoelever.

Utgiven år: 2021

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: Gratis, porto tillkommer

Antal sidor: 8

Systematiskt kvalitetsarbete hos huvudmän för förskola och grundskola

I den här rapporten redogör vi för resultaten av en nationell kartläggning om skolhuvudmännens systematiska kvalitetsarbete och av Skolverkets stöd till huvudmännens kvalitetsarbete. Syftet är att på nationell nivå beskriva hur skolhuvudmän arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och grundskola

Utgiven år: 2021

Kursbetyg i slutet av gymnasieskolan

I detta PM presenterar Skolverket en analys av kursbetyg för de 93 800 elever som slutförde gymnasieskolan läsåret 2019/20. Syftet med analysen är se om förändringar såsom fjärr- eller distansundervisning och inställda nationella prov under våren 2020 med anledning av covid-19-pandemin också kan ha lett till förändringar i betygen.

Utgiven år: 2021

Utvärdering av Lärarlyftet (delstudie 2)

Denna rapport är den andra delen i en utvärdering av Lärarlyftet. Utvärderingens övergripande syfte är att bedöma om Lärarlyftet är ändamålsenligt utformat med avseende på regeringens intentioner med uppdraget och tillhörande statsbidragsförordningar. Utvärderingen syftar också till att bedöma om Skolverkets arbete med satsningen är ändamålsenligt utformat.

Utgiven år: 2021

Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2020

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning.

Utgiven år: 2021

Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan

Elever från lärlingsutbildning har en högre genomströmning och lärlingsutbildningen är ett värdefullt komplement till ordinarie utbildning på yrkesprogrammen. Det är några av slutsatserna i Skolverkets studie om den svenska lärlingsutbildningen.

Utgiven år: 2021

Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan

Det här stödmaterialet har tagits fram för att stödja skolorna att utveckla genomtänkta förhållningssätt till hur de kan arbeta med läxor. Materialet vänder sig i första hand till verksamma och blivande lärare och skolledare.

Utgiven år: 2021

Uppdrag om att utbilda handledare och stärka kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Redovisning av uppdrag om att utbilda handledare och stärka kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Utgiven år: 2021

Uppdrag om etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Slutredovisning av uppdrag om att minska etableringssvårigheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning – informations- och fortbildningsinsatser 2018–2021

Utgiven år: 2021

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 3 (Tema förskolan)

Den här rapporten ingår i en delredovisning av Skolverkets uppdrag att följa upp konsekvenserna av covid-19-pandemin för utbildningen inom skolväsendet och fokuserar på förskolan.

Utgiven år: 2021

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice på telefon: 08-527 334 34
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt