Sök publikationer

Sökningen gav 1668 träffar.

PM − Elever i grundsärskolan läsåret 2019/20

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever i grundsärskolan läsåret 2019/20.

Utgiven år: 2020

PM − Elever i förskoleklassen läsåret 2019/20

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever i förskoleklass läsåret 2019/20

Utgiven år: 2020

PM − Elever i specialskolan läsåret 2019/20

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever i specialskolan läsåret 2019/20.

Utgiven år: 2020

PM − Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2019/20

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever och skolenheter i grundskolan.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2019

Redovisning av omfattning och användning av statsbidrag för lärcentrum bidragsåret 2019 enligt förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

Utgiven år: 2020

Uppdrag om försöksverksamhet med yrkesprov 2020

Delredovisning av försöksverksamhet med yrkesprov

Utgiven år: 2020

Uppdrag att genomföra insatser som bidrar till att stärka tillgången på yrkeslärare

Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra insatser som bidrar till att stärka tillgången på yrkeslärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning

Utgiven år: 2020

TALIS 2018 – delrapport 2

TALIS är en internationell studie som fokuserar på hur yrkesvardagen ser ut för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan. I TALIS 2018 deltog 555 svenska skolor i låg- och mellanstadiet, högstadiet samt i gymnasieskolan. Totalt deltog 48 länder/regioner från hela världen.

Utgiven år: 2020

Grundsärskolan – på lättläst svenska

En broschyr på lättläst svenska om grundsärskolan: vad är grundsärskolan, vilka ämnen läser man och vem kan gå där?

Utgiven år: 2020, Språk : Svenska

Uppdrag om utvärdering av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning (KPU)

Redovisning av uppdrag om utvärdering av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning givet regleringsbrevet för budgetåret 2017

Utgiven år: 2020

Systemramverk för betygsstödjande nationella bedömningsstöd

Systemramverket syftar till att reglera Skolverkets verksamhet med betygsstödjande nationella bedömningsstöd och verksamheten vid de lärosäten som på Skolverkets uppdrag utvecklar sådana material.

Utgiven år: 2020

PM − Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2019/20

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2019/20.

Utgiven år: 2020

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2019/20

I denna promemoria ges en beskrivning av den officiella statistiken om elever i gymnasieskolan läsåret 2019/20.

Utgiven år: 2020

Utvärdering av statsbidrag för lärcentrum

Skolverket har i uppdrag att följa upp och utvärdera hur statsbidraget för lärcentrum har använts. Det här är den första utvärderingen av statsbidraget och omfattar primärt 2018 års bidragsperiod.

Utgiven år: 2020

Nya språket lyfter

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1–6. Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling.

Utgiven år: 2020

Grundsärskolan är till för ditt barn

Vem kan gå i grundsärskolan, vilka ämnen läser man och hur påverkas barnets framtid?

Utgiven år: 2020

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 5 kr/st (+porto)

Antal sidor: 12

Uppdrag att öka kunskapen om romer

 Slutredovisning av regeringsuppdrag Att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om den nationella minoriteten romer (Ku2016/01673/DISK)

Utgiven år: 2020

Uppdrag om kvalitetsutmärkelse

  Redovisning av uppdrag om kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Utgiven år: 2020

Skolverkets årsredovisning 2019

Skolverkets uppdrag är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Utgiven år: 2020

PM – Lärarassistenter i grundskolan 2018/19

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om lärarassistenter i grundskolan läsåret 2018/19.

Utgiven år: 2020

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice.
telefon: 08-527 332 00
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se

 

Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

Är du ny kund fyller du i dina adressuppgifter och sparar dem under knappen "Jag är ny kund". Annars loggar du in med e-postadress och lösenord så öppnas dina tidigare registrerade uppgifter upp. Du kan skicka din beställning direkt genom att klicka på knappen "Skicka beställning och ändra mina uppgifter" på sidan där du fyller i dina adressuppgifter.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan, med den lilla pilen bredvid Visa. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

Är du ny kund fyller du i dina adressuppgifter och sparar dem under knappen "Jag är ny kund". Annars loggar du in med e-postadress och lösenord så öppnas dina tidigare registrerade uppgifter upp. Du kan skicka din beställning direkt genom att klicka på knappen "Skicka beställning och ändra mina uppgifter" på sidan där du fyller i dina adressuppgifter.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan, med den lilla pilen bredvid Visa. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt