Sök publikationer

Sökningen gav 1681 träffar.

PM − Preliminär betygsstatistik våren 2020

Här redogör vi för temporär och preliminär officiell statistik över betygen i grundskolan och gymnasieskolan våren 2020.

Utgiven år: 2020

Digitala verktyg och andraspråksutveckling hos vuxna

Vad är värdet av att använda digitala verktyg i sfi- och sva-undervisningen? Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv. Det digitala är dessutom en naturlig del av den vuxnes vardag.

Utgiven år: 2020

Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande

Forskning visar att studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll för att elever ska kunna göra väl underbyggda och hållbara val av inriktning och utbildning.

Utgiven år: 2020

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 30 kr/st (+porto)

Antal sidor: 148

Huvudmäns planering under coronapandemin

Den här studien undersöker bland annat hur huvudmän med anledning av coronapandemin har anpassat sin verksamhet under vårterminen, samt hur huvudmännens planering ser ut inför sommaren och höstterminen. Studien undersöker även hur huvudmännen har hanterat de utmaningar som pandemin utifrån tidigare studier har inneburit.

Utgiven år: 2020

Undersökning av frånvaro bland personal och elever. Uppföljning för maj 2020

Med anledning av coronapandemin har Skolverket genomfört en undersökning riktad till skolhuvudmän av frånvaron bland personal och elever i skolväsendet under slutet av maj 2020, och hur den påverkats av pandemin.

Utgiven år: 2020

PM − Distansundervisning i den kommunala vuxenutbildningen 2019

Denna promemoria presenterar en uppföljning av distansundervisningen inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) på grundläggande samt gymnasial nivå.

Utgiven år: 2020

PM − Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning (komvux).

Utgiven år: 2020

Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet

Redovisning av Uppdraget om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet

Utgiven år: 2020

Undersökning om coronapandemins påverkan på skolväsendet

Med anledning av coronapandemin har Skolverket har gjort en undersökning för att få en bättre bild av vilka utmaningar som skolans personal ser inför läsåret 2020/21. Bland annat kan betygssättningen, studieron och möjligheten att ge särskilt stöd påverkas om den situation som rått under våren fortsätter.

Utgiven år: 2020

Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Denna rapport redovisar resultaten av en undersökning om coronapandemins påverkan på kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux), och samtliga delar inom dessa.

Utgiven år: 2020

PM − Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2019

I denna promemoria redogör vi för statistiken över kommunernas aktivitetsansvar. Statistiken publiceras också i tabeller på Skolverkets webbplats.

Utgiven år: 2020

Plan för utbildningar på introduktionsprogram

Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen.

Utgiven år: 2020

Undersökning av frånvaro bland lärare, barn och elever. Uppföljning för april 2020.

Med anledning av den pågående coronapandemin har Skolverket genomfört en undersökning riktad till skolhuvudmän av frånvaron bland lärare, barn och elever i skolväsendet under slutet av april 2020, och hur den påverkats av pandemin.

Utgiven år: 2020

Huvudmännens arbete med skolans digitalisering

Den här rapporten är en komplettering till den första uppföljningen av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, som beskrev hur långt digitaliseringen har kommit i skolorna.

Utgiven år: 2020

Huvudmän om påverkan av coronapandemin

Med anledning av den pågående coronapandemin har Skolverket genomfört telefonintervjuer med skolhuvudmän om pandemins påverkan på ett antal områden.

Utgiven år: 2020

PM − Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20

I denna promemoria redogör vi för statistiken över särskilt stöd i grundskolan.

Utgiven år: 2020

PM − Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2019/20

I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever och personal i fritidshem per den 15 oktober 2019.

Utgiven år: 2020

PM − Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2019/20

I denna promemoria redogör vi för statistiken över planerad undervisningstid i grundskolan.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om samverkan för bästa skola 2020

Redovisning av uppdrag om samverkan för bästa skola

Utgiven år: 2020

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice.
telefon: 08-527 332 00
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se

 

Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt