Sök publikationer

Sökningen gav 1651 träffar.

Uppdrag om fortbildning för förskollärare i förskoleklass

Redovisning av uppdrag om Fortbildning av förskollärare i förskoleklass givet i ändring av regleringsbrevet den 8 oktober 2020

Utgiven år: 2020

Uppdrag om försöksverksamhet med branschskolor läsåret 2019/2020

Redovisning av försöksverksamheten med branschskolor läsåret 2019/2020 enligt förordning (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Utgiven år: 2020

Så funkar apl

Denna broschyr vänder sig till arbetsgivare och arbetsplatser som ska möta eller funderar på att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Utgiven år: 2020

Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 2

Andra delredovisningen av uppdraget om uppföljning och utvärdering av covid-19-pandemins konsekvenser för utbildningen inom skolväsendet

Utgiven år: 2020

Lägesbild av situationen i komvux med anledning av pandemin

Skolverket har med anledning av coronapandemin följt upp situationen i komvux inom ett antal områden. Studien ger en bild av hur huvudmännen bedömer situationen i komvux just nu.

Utgiven år: 2020

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2020/21

I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2020/21 samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval.

Utgiven år: 2020

PM – Betyg i årskurs 6 vårterminen 2020

I denna promemoria redogör vi för statistiken över terminsbetyg i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan.

Utgiven år: 2020

Skolverkets lägesbedömning 2020

Skolverket ser en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande utmaningar för svensk skola. En väl fungerande styrning är en grundläggande förutsättning för att kunna utveckla skolan och säkerställa god kvalitet i undervisningen.

Utgiven år: 2020

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 efter gymnasieskola

I denna promemoria redovisas statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier tre år efter gymnasieskolan. Statistiken omfattar ungdomar som slutförde gymnasieskolan läsår 2014/15, och vad de gjorde år 2018.

Utgiven år: 2020

Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen

Det här kommentarmaterialet riktar sig till lärare och rektorer och behandlar digital kompetens så som det beskrivs i läroplanen, ämnesplaner och kursplaner.

Utgiven år: 2020

Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2019

I denna promemoria redovisar Skolverket uppdraget att följa upp vilka utbildningar statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning har använts till.

Utgiven år: 2020

Lägesbild av situationen i gymnasieskolan med anledning av pandemin

Skolverket har med anledning av coronapandemin följt upp situationen i gymnasieskolan inom ett antal områden. Den här studien har gjorts i ett skede när elever och personal har kunnat återvända till gymnasieskolans lokaler under vissa restriktioner samt med möjlighet att göra vissa förändringar.

Utgiven år: 2020

Utvärdering av Lärarlyftet

Den här rapporten kartlägger och beskriver utvecklingen inom Lärarlyftet över tid inom fyra områden: anslag och kostnader, nyttjande av statsbidrag, kurs- och utbildningsutbudet samt lärares deltagande. Utvärderingen har påvisat vissa svårigheter som antyder att Lärarlyftet inte är helt ändamålsmässigt utformat.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om central rättning av nationella prov

Redovisning av uppdrag (U2019/03690) om att utreda och lämna förslag på hur central rättning av nationella prov kan införas.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om fortbildning i specialpedagogik

Delredovisning av uppdrag att ansvara för fortbildning i specialpedagogik - Specialpedagogik för lärande

Utgiven år: 2020

Entreprenöriell utbildning som värdeskapande lärande – en tredje väg?

Denna rapport presenterar en effektstudie av värdeskapande lärande som gjorts på uppdrag av Skolverket.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag

Redovisning av uppdraget om lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag givet i regleringsbrev daterat 2020-06-11 för budgetåret 2020

Utgiven år: 2020

PM – Omsättning bland rektorer i grund- och gymnasieskolan

Lärarförsörjningen är ett av Skolverkets prioriterade områden och det finns ett behov av att få en vidgad nulägesbild av personalsituationen i skolan. I den här promemorian beskriver vi de verksamma rektorerna i grund- och gymnasieskolan men framför allt hur omsättningen av rektorer ser ut i de två skolformerna.

Utgiven år: 2020

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2019/20

Redovisning av  omfattning och användning av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2019/20 enligt förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärling och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

Utgiven år: 2020

PM − Slutbetyg i grundskolan våren 2020

I den här promemorian redovisar Skolverket statistik över slutbetygen för de elever som avslutade årskurs 9 våren 2020. Syftet är att ge en beskrivning av slutbetygen utifrån den officiella statistiken samt att lyfta de huvudsakliga resultaten.

Utgiven år: 2020

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice.
telefon: 08-527 332 00
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt