Sök publikationer

Sökningen gav 1632 träffar.

PM − Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2017 efter gymnasieskola

I denna promemoria redovisas statistik över etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier tre år efter gymnasieskolan. Statistiken omfattar den första kullen som läste enligt den reformerade gymnasieskolan Gy 2011, och vad de gjorde 2017, tre år efter de slutförde gymnasieskolan.

Utgiven år: 2019

Yttrande över Förslag till ändring av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 2002:36) om sjukersättning och aktivitetsersättning

Skolverket har anmodats att yttra sig över rubricerat förslag till ändring av föreskrifter. Skolverket avgränsar sitt yttrande till de frågor i förslaget som berör myndighetens verksamhetsområde. I övrigt avstår Skolverket från att lämna yttrande.

Utgiven år: 2019

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2019/20

I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2019/20 samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval.

Utgiven år: 2019

Vi är Skolverket

En broschyr med information till nya medarbetare på Skolverket.

Utgiven år: 2019

PM – Betyg i årskurs 6, vårterminen 2019

I den här promemorian redovisar Skolverket statistik över terminsbetygen för de elever som avslutade årskurs 6 våren 2019.

Utgiven år: 2019

Value Added - ett mått på skolans bidrag till elevernas kunskapsutveckling

Syftet med den här rapporten är att utvärdera så kallade value added-modeller som används för att kvantitativt beskriva hur enskilda skolenheter bidrar till sina elevers kunskapsprogression.

Utgiven år: 2019

Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt

Denna registerstudie har undersökt sysselsättningen fem år efter gymnasiestarten hos samtliga de 9 540 elever som började på något av de fyra introduktionsprogrammen 2012; programinriktat individuellt val, preparandutbildning, yrkesintroduktion samt individuellt alternativ.

Utgiven år: 2019

Skolhälsovården i backspegeln

I denna artikel kommer skolhälsovårdens utveckling genom den svenska skolhistorienatt diskuteras utifrån olika teman.

Utgiven år: 2014

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 10 kr/st (+porto)

Antal sidor: 16

På tal om mobbning - och det som görs

Denna kunskapsöversikt beskriver hur mobbning kan förstås ur olika perspektiv och hur synen på mobbning förändrats historiskt.

Utgiven år: 2009

Beställ tryckt version:

Lägg i varukorg

Pris: 65 kr/st (+porto)

Antal sidor: 203

Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan

Den här rapporten beskriver hur de obligatoriska bedömningsstöden används i grundsärskolan. Resultaten är baserade på intervjuer och en enkät till alla lärare som undervisar elever som är mottagna i grundsärskolans årskurs 1.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om en informationsinsats om vägar in i lärar- och förskolläraryrkena

Redovisning av uppdraget att genomföra en informationsinsats om vägar in i lärar- och förskolläraryrkena givet i regleringsbrev för 2018

Utgiven år: 2019

Uppdrag om uppföljning av regionalt yrkesvux 2018

Redovisning av uppdrag om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Utgiven år: 2019

PM − Grundskolors systematiska avvikelser i betygssättning och elevers gymnasieresultat

I denna promemoria jämförs gymnasieresultaten för elever som fått samma slutbetyg i ett ämne från årskurs 9 men som gått i grundskolor med olika genomsnittlig nettoavvikelse mellan ämnesbetyg och nationella provbetyg.

Utgiven år: 2019

Sammanställning av lärarnas enkätsvar om nationella prov

Få en bild av lärares uppfattningar om de nationella proven och användningen av dessa i grundskolan och motsvarande skolformer.

Utgiven år: 2019

PIRLS 2016 och betygen

PIRLS är en internationell jämförande studie som mäter läsförmåga hos elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Denna rapport undersöker sambandet mellan elevernas resultat på kunskapsprovet i PIRLS 2016 och deras terminsbetyg och nationella provbetyg i svenska i årskurs 6.

Utgiven år: 2019

Uppdrag om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2018/2019

Redovisning av omfattning och användning av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2018/2019 enligt förordning (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärling.

Utgiven år: 2019

PM − Slutbetyg i grundskolan våren 2019

I den här promemorian redovisar Skolverket statistik över slutbetygen för de elever som avslutade årskurs 9 våren 2019. Syftet är att ge en beskrivning av slutbetygen utifrån den officiella statistiken samt att lyfta de huvudsakliga resultaten.

Utgiven år: 2019

Regionala dialoger om vuxenutbildning 2019

I de regionala dialogerna 2019 berördes en rad områden kring kommunernas vuxenutbildning. Från stora övergripande frågor om samverkan, elevernas förutsättningar att klara sina studier, upphandling och statliga satsningar till mer detaljerade frågor om till exempel prövning, antagning och orienteringskurser.

Utgiven år: 2019

Utvärdering av implementering av EU:s Agenda 4

Denna rapport utvärderar kommunernas förutsättningar att implementera EU:s agenda 4. EU-agendan är ett initiativ av EU kommissionen inom utbildning och mer specifikt vuxenutbildning

Utgiven år: 2019

Utvärdering av Skolverkets processtöd för gymnasial lärlingsanställning

Denna rapport presenterar en utvärdering av Skolverkets insats: lärlingscentrums processtöd för att stimulera skolor att erbjuda gymnasial lärlingsanställning.

Utgiven år: 2019

För att beställa publikationer krävs javascript

Javascript måste vara aktiverat för att kunna beställa publikationer via vår webbplats. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00).

Läs mer om hur man aktiverar javascript

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice.
telefon: 08-527 332 00
e-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst.länk till annan webbplats

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se

 

Beställa en trycksak samt köp- och leveransvillkor

En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.  

Är du ny kund fyller du i dina adressuppgifter och sparar dem under knappen "Jag är ny kund". Annars loggar du in med e-postadress och lösenord så öppnas dina tidigare registrerade uppgifter upp. Du kan skicka din beställning direkt genom att klicka på knappen "Skicka beställning och ändra mina uppgifter" på sidan där du fyller i dina adressuppgifter.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på den röda knappen "Varukorg" högst upp på sidan, med den lilla pilen bredvid Visa. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för kommer direkt från vår leverantör ISY Information System. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt