Nationella prov

Digitala nationella prov

Vi arbetar med att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning. Att eleverna skriver uppsatsdelarna på dator är ett första steg.