Skolverket

Remiss: Ändringar i vård- och omsorgsprogrammet och undersköterskeexamen

Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag som handlar om justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet.

Förslaget omfattar också de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.

Alla förslag gäller under förutsättning att regeringen fattar nödvändiga beslut. Först efter att beslut har fattats kan Skolverket börja arbeta med ändringar av föreskrifter. 

Remissförslag undersköterskeexamenPDF (pdf, 936 kB)

Bilagor och konsekvensbeskrivningPDF (pdf, 633 kB)
 
Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig särskilt över de förslag som är relevanta för remissinstansen. Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 19 oktober 2018.

Så lämnar du synpunkter

Skicka gärna svar på bifogad svarsblankettPDF (pdf, 31 kB) som e-post till remiss.gy.uskexamen@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se.
Ange Skolverkets diarienummer 2018:686.

Eventuella frågor hänvisas till Eva Ekstedt Salzmann

Publicerades den 27 september 2018 klockan 13:20.