Förslag till förändringar av sju nationella program i gymnasieskolan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå förändringar av sju nationella program i gymnasieskolan i syfte att möta efterfrågan från branscherna. Nedan finns en sammanfattning, för hela redovisningen se länken i slutet av sammanfattningen.

Uppdraget att förändra sju nationella program kom i en ändring av Skolverkets regleringsbrev den 12 oktober 2017. Om regeringen beslutar i enlighet med Skolverkets förslag innebär det i de flesta fall att examensmål och programstrukturer för de berörda programmen kommer att behöva förändras. Ämnen och kurser som tas bort från inriktningar återfinns i stället läggs i respektive programs programfördjupning.

Barn- och fritidsprogrammet

Skolverket föreslår en sammanslagning av inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet. Namnet på den nya inriktningen föreslås bli pedagogiskt och socialt arbete.

Fordons- och transportprogrammet

För fordons- och transportprogrammet föreslås inriktningen godshantering tas bort. Skolverket föreslår att de kurser som inte längre finns inom inriktningen i stället läggs i programmets programfördjupning för att eleverna även fortsättningsvis ska ha möjlighet att läsa dessa kurser.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

För restaurang- och livsmedelsprogrammet föreslås inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort. Skolverket föreslår att de kurser som inte längre finns inom inriktningen i stället läggs i programmets programfördjupning för att eleverna även fortsättningsvis ska ha möjlighet att läsa dessa kurser.

Hotell- och turismprogrammet

För hotell- och turismprogrammet föreslår Skolverket att de två befintliga inriktningarna slås samman och att programmet blir utan inriktningar. För att bredda hotell- och turismprogrammet läggs kursen hållbar turism in i programgemensamma ämnen.

Hantverksprogrammet

Skolverket föreslår att yrkesutgången hudvård tas bort från hantverksprogrammet och att yrkesutgången hår- och makeupstylist flyttas från inriktningen övriga hantverk till inriktningen frisör. Vidare föreslår Skolverket att en ny yrkesutgång mot barberare införs inom inriktningen frisör. Den förändrade inriktningen frisör föreslås få namnet frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Skolverket föreslår i samband med detta tre nya kurser för hår- och makeupstylist och åtta nya kurser för barberare.

Naturbruksprogrammet

För naturbruksprogrammet föreslår Skolverket nya och delade inriktningar: naturturism, djurvård och hästhållning, samt att omfattningen av inriktningarna ska ökas till mellan 500 och 700 poäng.

Humanistiska programmet

Skolverket föreslår att humanistiska programmet behåller de två nuvarande inriktningarna: språk och kultur, och föreslår istället flera andra åtgärder för att säkerställa och stärka humaniora och språk i gymnasieskolan.

Vad som händer nu

Samtliga ändringar föreslås bli aktuella under förutsättning att regeringen fattar erforderliga beslut. 

Läs hela Skolverkets förslag

Den del av redovisningen som rör ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (prop. 2017/19:184) är inte längre aktuell eftersom regeringens bakomliggande förslag röstades ner av riksdagen den 19 juni 2018.

Läs mer om regeringens förslag på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 29 juni 2018

Innehåll på denna sida