Redovisning av uppdrag om förslag på åtgärder om meritpoängen avskaffas

Skolverket har redovisat ett regeringsuppdrag med analys av och förslag på åtgärder om meritpoängen avskaffas.

Uppdraget från regeringen innebar att Skolverket skulle analysera möjliga konsekvenser om meritpoäng inte längre ska användas vid ansökan till högskoleutbildning. Skolverket skulle också lämna förslag på åtgärder för att motverka andra eventuella negativa effekter av att meritpoängen tas bort, och möjliga insatser för att främja att elever studerar språk och matematik.

Regeringens proposition Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande (prop. 2017/18:204) som presenterades i mars 2018 behandlar tillträdet till högskolan. Propositionen föreslår att de riksdagsbindningar som bland annat reglerar meritpoängen som urval till högskolan ska hävas. Genom propositionen blir det möjligt för regeringen fatta beslut om tillträde till högskoleutbildning genom ett tydligare och mer förutsägbart tillträdessystem än det vi har i dag. Det blir också möjligt att avskaffa meritpoängen i samband med urval till högskolan.

Läs hela Skolverkets förslag

Senast uppdaterad 29 juni 2018

Innehåll på denna sida