Remiss: Ändringar på VVS- och fastighetsprogrammet, hantverksprogrammet och industritekniska programmet

Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag om ändringar i två ämnesplaner på VVS- och fastighetsprogrammet. Vi vill också få in era åsikter om vårt förslag att yrkesutgången låssmed får en ny ämnesplan och flyttas från hantverksprogrammet till industritekniska programmet.

Skolverket föreslår ändringar i två ämnesplaner på VVS- och fastighetsprogrammet. Vi föreslår också att yrkesutgången låssmed får en ny ämnesplan och flyttas från hantverksprogrammet till industritekniska programmet. Nu går förslagen till förändringar ut på remiss. Remissen kommer att ligga ute mellan 10 augusti och 7 september 2020. Förändringarna kan tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Remissen innehåller

  • Förslag att flytta utbildningen till låssmed från hantverksprogrammet till industritekniska programmet, ändra i programstrukturerna för hantverksprogrammet och industritekniska programmet och att införa ett nytt ämne för att möjliggöra en ny yrkesutgång till låssmed på industritekniska programmet.
  • Konsekvensutredning av förslaget att genomföra förändringar i föreskrifterna om ämnesplan för ämnet lås- och passerteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i föreskrifter om kurser för hantverksprogrammet, industritekniska programmet. Konsekvensutredningen berör även ändringar i föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett visst yrkesämne.
  • Konsekvensutredning av förändringar av VVS- och fastighetsprogrammet och förändringar i ämnesplanerna för ämnena industrirör svets VVS och systemkunskap i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Så lämnar du synpunkter

Skickar dina synpunkter senast den 7 september 2020 till:

Eva.ekstedt.salzmann@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se

Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar som du tycker till om.

  • För svar som berör ändringar i industritekniska programmet med yrkesutgång låssmed och behörighetsföreskriften för yrkeskunskap för yrkeslärare ange diarienumret 2019:01073
  • För svar som berör ändringar i VVS- och fastighetsprogrammet ange diarienumret 2017:803