Remiss: Ändringar på handels- och administrationsprogrammet

Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag om ändringar i tre ämnesplaner på handels- och administrationsprogrammet. Vi vill också få in era åsikter om vårt förslag att lägga in kurser inom handel och administration på andra program i gymnasieskolan.

Skolverket föreslår ändringar i tre ämnesplaner på handels- och administrationsprogrammet. Vi föreslår också att kurser inom handel och administration läggs in på andra program i gymnasieskolan. Nu går förslagen till förändringar ut på remiss. Remissen kommer att ligga ute mellan 6 oktober och 2 november 2020. Föreskrifterna föreslås träda i kraft inför läsåret 2021/2022 och tillämpas på utbildning från och med läsåret 2022/2023.

Remissen innehåller

  • Förslag att revidera ämnesplanerna för ämnena handel, försäljning och kundservice samt information och kommunikation, förslag att ta bort ämnet näthandel samt förslag att ändra i programstrukturerna för bygg- och anläggningsprogrammet, ekonomiprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet och naturbruksprogrammet.
  • Konsekvensutredning av förslaget att genomföra förändringar i föreskrifterna om ämnesplan för ämnena handel, försäljning och kundservice samt information och kommunikation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, förslaget att upphäva ämnet näthandel i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt förslaget att lägga in kurser inom handel och administration på andra program i gymnasieskolan. Konsekvensutredningen berör även ändringar i föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett visst yrkesämne.

Ta del av förslagen

Så lämnar du synpunkter

Skicka dina synpunkter senast den 2 november 2020 till:

cecilia.hagemark@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se

Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar som du tycker till om. Ange Skolverkets diarienummer 6.1.1-2018:1352.

Kontakt

Publicerades den 06 oktober 2020 klockan 10:39.