Remiss: Förslag till ändringar i motsvarandelistan (SKOLFS 2011:196)

Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag till uppdateringar och ändringar i föreskrifterna om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen (SKOLFS 2011:196). Bakgrunden är att flera ämnesplaner inom vård- och omsorgsområdet upphör att gälla den 1 juli 2021. Remisstiden pågår till den 19 april 2021.

Ta del av förslagen

Skolverkets förslag till uppdateringar och förändringar i SKOLFS 2011:196 (den så kallade motsvarandelistan) innebär i korthet följande:

  • Att de ämnen som upphör att gälla, samt deras motsvarigheter i de äldre kurserna, ska tas bort ur bilagan.
  • Det har även skett andra förändringar i ämnesplanerna på gymnasial nivå vilket föranleder ändringar.
  • Skolverket avser också att korrigera vissa felaktigheter av redaktionell karaktär.

I följande bilaga hittar du samtliga förslag till förändringar:

Förslag till motsvarandelista GY2011 – GY2000Word (word, 1 MB)

Så lämnar du synpunkter

Skicka gärna svar som e-post till jan.lindblom@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 6.1.2 – 2021:583.

Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar som du tycker till om.

Kontakt

Vid eventuella frågor hänvisas till Jan Lindblom som nås på e-post jan.lindblom@skolverket.se och telefon 08-527 334 70.

Publicerades den 31 mars 2021 klockan 09:51.