Remiss: Förslag till förenklad betygsskala inom kommunal vuxenutbildning 

En förenklad betygsskala ska införas på grundläggande nivå inom komvux och särvux, samt inom sfi. Skolverket behöver ha in eventuella synpunkter på förslaget senast den 20 maj 2021.

Den 1 januari 2022 kommer en ny förenklad betygsskala att införas på vissa skolformsdelar inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Det handlar om komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning (särvux) på grundläggande nivå, samt svenska för invandrare (sfi).

Skolverket har fått i uppdrag att uppdatera kursplanerna för dessa skolformsdelar.

På grundläggande nivå och inom sfi ska beteckningarna Godkänt och Icke Godkänt användas. Inom särvux på grundläggande nivå ska beteckningen Godkänt användas.

Remissen gäller

  • Förslag om den nya betygsskalan för komvux på grundläggande nivå, inom svenska för invandrare och komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Ta del av förslaget

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivåPDF (pdf, 1 MB)

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:91) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)PDF (pdf, 198 kB)

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå (särvux)PDF (pdf, 360 kB)

Konsekvensutredning remissPDF (pdf, 251 kB)

Missiv remiss förenklad betygsskalaPDF (pdf, 116 kB)

Så lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 2021-05-20. Skicka gärna svar som e-post till Vux.remiss@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se.

Vid eventuella frågor hänvisas till Lena Tuffin som nås via lena.tuffin@skolverket.se alternativt på telefon 08-5273 3229.

Publicerades den .