Remiss: Förslag på ändring av ämnesplan Hantverk samt kurser inom hantverksprogrammet

Skolverket vill gärna få in synpunkter på förslag som handlar om ändring av ämnesplanen för ämnet hantverk som berör inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Remisstiden pågår till den 15 oktober 2021.

Remissen innehåller

Skolverket föreslår en utökning av ämnet hantverk med ytterligare en kurs inom yrkesområdet hår- och makeupstylist: hår- och makeupstylist 5. Skolverket föreslår även en mindre justering i kunskapskraven för samtliga specialiseringskurser inom ämnet hantverk samt mindre justeringar i det centrala innehållet i kurserna frisör 1 och frisör 4 – specialisering. Dessutom föreslås vissa redaktionella förändringar i fråga om specialiseringskursernas placering i ämnesplanen som inte avser någon ändring i sak.

Ta del av förslaget i sin helhet

MissivPDF (pdf, 82 kB)

KonsekvensutredningPDF (pdf, 258 kB)

Ändringsförfattning, ämnet hantverkPDF (pdf, 1 MB)

Ändringsförfattning, kurser som får erbjudas inom hantverksprogrammetPDF (pdf, 188 kB)

SändlistaPDF (pdf, 125 kB)

Så lämnar du synpunkter

Skolverket välkomnar synpunkter på förslaget till ändring av ämnet hantverk och kurser som får erbjudas inom hantverksprogrammet med kommentarer. Senast den 15 oktober 2021 vill vi ha dina synpunkter.

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna Anette Levin anette.levin@skolverket.se