Remiss: Förslag till ändringar i vissa av Skolverkets föreskrifter om betyg och betygsdokument inom kommunal vuxenutbildning

Skolverket vill gärna få in synpunkter på förslag till ändringar i vissa av Skolverkets föreskrifter om betyg och betygsdokument inom kommunal vuxenutbildning.

Remissen innehåller

Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning och i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:23) om utformning av slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Förslagen grundar sig på Skolverkets bemyndigande i 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och är i huvudsak ändringar till följd av att en för-enklad betygsskala införs i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, som särskild utbildning på grundläggande nivå och i svenska för invandrare från den 1 januari 2022.

Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över de föreslagna ändringarna. Eventuella synpunkter lämnas senast den 18 oktober 2021.

Ta del av förslaget i sin helhet

MissivPDF (pdf, 141 kB)

KonsekvensutredningPDF (pdf, 101 kB)

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:23)PDF (pdf, 150 kB)

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) PDF (pdf, 226 kB)

Så lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter lämnas senast den 18 oktober 2021.
Skicka gärna svar som e-post till anna.sundborg@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 6.1.2 – 2021:1669.

Kontakt

Vid eventuella frågor hänvisas till Anna Sundborg som nås på mejl anna.sundborg@skolverket.se eller på telefon 08-527 331 22.

Publicerades den .