Remiss: Nya allmänna råd om betyg och prövning

Skolverket har tagit fram förslag på nya allmänna råd om betyg och prövning. Fram till den 20 maj 2022 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning -uggla

Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning och allmänna råd om prövning har slagits ihop och arbetats om som en följd av de nya bestämmelserna för betygssättning i skollagen. I de nya allmänna råden om betyg och prövning ges råd och kommentarer om de nya bestämmelserna.

De nya bestämmelserna innebär

  • att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
  • att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts.

Remissens innehåll

  • Skolverkets förslag på allmänna råd om betyg och prövning.

För att underlätta läsningen av de allmänna råden kan du även ta del av Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

Så lämnar du synpunkter

Du skickar dina synpunkter till registrator@skolverket.se.

Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar som du tycker till om. Ange även Skolverkets diarienummer 2021:1524.

Senast den 20 maj 2022 vill vi ha dina synpunkter.

Kontakt

 Om du har frågor kan du kontakta undervisningsråd Hannes Theander: hannes.theander@skolverket.se.

Läs mer om de nya bestämmelserna för betygssättning

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Här kan du läsa mer om vad ändringarna innebär för de olika skolformerna.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Publicerades den .