Remiss gällande ämnesplaner

Mellan den 23 januari och den 23 mars är det dags för ämnesbetygsreformens andra remiss. Då går det bra att lämna synpunkter på ämnesplaner och programstrukturer som ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 på gymnasial nivå.

Remissen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan (byter namn till anpassade gymnasieskolan 2 juli 2023), komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning (byter namn till anpassad utbildning 2 juli 2023) på gymnasial nivå.

Remissens innehåll

Remissen består av drygt 500 ämnesplaner som används av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande skolformer inom komvux. Dessutom omfattar remissen även 18 programstrukturer för gymnasieskolan och 9 programstrukturer för gymnasiesärskolan som ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 samt behörighetsföreskrifterna för lärares behörighet.

Två konsekvensutredningar ingår också i materialet

Innan du lämnar synpunkter på ämnesplaner och programstrukturer rekommenderar Skolverket att du läser tillhörande konsekvensutredning. Den utgör ett lässtöd och förklarar bakgrund och konsekvenser.

För varje enskilt ämne framgår också hur lärarbehörigheten berörs.

Syftet med förslagen till nya ämnesplaner

De viktigaste ändringarna i ämnesplanerna är att:

  • ämnesbetyg ersätter kursbetyg
  • skapa sammanhållna och långa ämnen där det är möjligt
  • tydliggöra progression mellan nivåerna
  • ersätta betygskriterier för varje kurs med en uppsättning betygskriterier för samtliga nivåer i ett ämne

Så är materialet organiserat

På Skolverkets webbplats går det att hitta samtliga dokument som berörs av remissen. Eftersom materialet är omfattande är det uppdelat på fyra webbsidor enligt följande:

  • Högskoleförberedande program – ämnesplaner och programstrukturer
  • Yrkesprogram – ämnesplaner och programstrukturer
  • Program inom gymnasiesärskolan – ämnesplaner och programstrukturer
  • Ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

På varje sida hittar du länkar till ämnesplanerna inom respektive program för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Du hittar även länkar till förändrade programstrukturer och föreskrifter som remissen berör. Dokumenten finns tillgängliga som PDF-dokument som du lätt kan ladda ner för att kunna ta del av innehållet och lämna synpunkter.

Under rubriken ”Ämnesplaner som finns på flera program” finns ett antal ämnesplaner som många elever läser oavsett valt program.

Du hittar även ämnesplaner för döva och hörselskadade under en egen rubrik på dessa sidor.

I länken som gäller komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå hittar du ämnesplanerna i bokstavsordning.

Ta del av materialet

Konsekvensutredning och missiv

Gymnasieskolan

Gymnasiesärskolan

Komvux

Remissen omfattar även komvux. Komvux på gymnasial nivå delar ämnesplaner med gymnasieskolan och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå delar ämnesplaner med gymnasiesärskolan. Inom fordons- och transportområdet föreslås tre ämnen som bara ska gälla inom komvux på gymnasial nivå.

Komvux - ämnesplaner

Hitta ämnen som har ändrats eller fått nytt namn

Som stöd för att hitta i det omfattande materialet finns också följande filer där du kan se hur dagens ämnen eventuellt har delats och fått nya namn. I filerna nedan kan du hitta nuvarande ämnen (kolumnen ämnen 2011) och vad dessa kommer heta som nya ämnen (kolumnen ämnen 2025), samt även helt nya ämnen som inte har någon motsvarighet idag. Ämnena redovisas under respektive program samt under rubriken Ämnen som finns på flera program och Ämnesplaner för döva och hörselskadade.

Webbinarier om remissomgången

För dig som vill veta mer om hur det går till att svara på en remiss erbjuder Skolverket flera webbinarier om remissomgången som äger rum 1 februari, 2 februari och 8 mars klockan 16.00. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Lämna synpunkter

Mellan den 23 januari och den 23 mars kan du lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ämnesplaner och programstrukturer. Eventuella synpunkter ska vara Skolverket tillhanda senast den 23 mars 2023.

Skicka gärna svar som e-post till remiss.amnesbetyg@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2023:21.

Det här kan du lämna synpunkter på

Skolverket välkomnar synpunkter på de drygt 500 ämnesplaner och 27 programstrukturer som remissen handlar om.

Vad händer när remisstiden är slut?

Efter remissen bearbetar Skolverket förslagen till ämnesplaner och programstrukturer utifrån de synpunkter som kommit in. Skolverkets generaldirektör beslutar därefter materialet som sedan kungörs och publiceras på Skolverkets webbplats.

Mer om ämnesbetygsreformen

På Skolverket.se hittar du också filmer, texter och poddar som ger en grundläggande förståelse för den kommande reformen.

Tidigare remissomgång

I september 2022 redovisade Skolverket förslagen efter den första remissomgången till regeringen. Det är regeringen och riksdagen som sedan fattar beslut om förslagen. Beslut är inte fattat ännu. Ta del av förslagen på vår webbsida om ämnesbetygsreformen

Till ämnesbetygsreformen

Kontakt

Har du frågor om remissen är du välkommen att kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Telefon: 08-527 332 00
Kontakta oss via webbformulär.

Publicerades den .