Remiss för nationella högskoleförberedande program

Nedan hittar du förslag till ämnesplaner för de gymnasieskolans nationella högskoleförberedande program som ingår i denna remiss inför införandet av ämnesbetyg.

Ta del av ämnesplaner i gymnasieskolan

Ta del av ämnesplaner och förändrade programstrukturer för gymnasieskolans högskoleförberedande program samt de föreskrifter som berörs av remissen.