Remisser för yrkesförberedande ämnen

Nedan hittar du förslag till ämnesplaner för gymnasieskolans nationella yrkesprogram som ingår i denna remiss inför införandet av ämnesbetyg.

Ta del av ämnesplaner i gymnasieskolan

Ta del av ämnesplanerna och de förändrade programstrukturerna för gymnasieskolans yrkesprogram samt de föreskrifter som berörs av remissen.