Remisser för ämnen inom kommunal vuxenutbildning

Nedan hittar du förslag till ämnesplaner för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå som ingår i denna remiss inför införandet av ämnesbetyg.

Ta del av ämnesplaner för komvux

Ta del av ämnesplanerna för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. De är sorterade i alfabetisk ordning. Du hittar även konsekvensutredningen och de föreskrifter som berörs av remissen.

Komvux på gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå