Remiss: Ämnesbetygsreformen – Gy25

Nu kan du ta del av Skolverkets tredje remiss gällande ämnesbetygsreformen. I denna omgång remitteras återstående ämnesplaner, några helt nya ämnen samt att ett fåtal ämnesplaner från remissomgång två nu återremitteras. Fram till den 10 januari 2024 kan du lämna synpunkter.

Remissens innehåll

Denna tredje remissomgång omfattar:

 • utbildningen gymnasieingenjör – vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år,
 • riksrekryterande utbildningar med egna examensmål,
 • vissa särskilda varianter inom de nationella programmen i gymnasieskolan,
 • ämnesplaner för finsnickeri, florist, glasblåsare, guldsmed och textilutbildning.
 • utbildning med waldorfpedagogisk inriktning,
 • ämnesplanen modersmål,
 • programstrukturer för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan utifrån de delar som Skolverket beslutar,
 • krav för lärarbehörighet.

Remittering av nya ämnesplaner

Dessutom remitterar Skolverket förslag som rör några nya ämnesplaner, musikteori – komposition, siminstruktör, kost och hälsa, guidning i naturbruksmiljöer, marklära, pälsvård och hundfrisering, normer, jämställdhet och intersektionalitet, hälsa och välbefinnande, politik och hållbar utveckling, religionskunskap – fördjupning.

Ämnesplaner som remitteras om

Ett fåtal ämnesplaner från remiss 2 remitteras om, dessa är hälso- och sjukvård, kinesiska – nybörjare, kinesiska – grund, moderna språk – nybörjare, moderna språk – grund, musikteori, omvårdnad, ridning, skogsmaskiner, svenskt teckenspråk för hörande – nybörjare, svenskt teckenspråk för hörande – grund, svetsmetod MIG/MAG, svetsmetod MMA och svetsmetod TIG.

Förslag till föreskrifter

Remissen omfattar Skolverkets förslag till föreskrifter avseende:

 • nya ämnesplaner för ämnen i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,
 • nya ämnesplaner för ämnen i anpassade gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå
 • ändringar i Skolverkets föreskrifter om ämnen och nivåer i ämnen för nationella program i gymnasieskolan
 • ändringar i Skolverkets föreskrifter om ämnen och nivåer i ämnen för nationella program i anpassade gymnasieskolan
 • poängplan för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 • nya ämnesplaner för ämnen inom vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för att undervisa i vissa ämnen i anpassade gymnasieskolan
 • ändring i Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

Tidigare remissomgångar

Skolverket har utarbetat och remitterat förslag till nya och ändrade styrdokument för berörda skolformer i flera omgångar under uppdragets gång. Vissa delar av uppdraget har också redovisats till regeringen. Dessa förslag remitterades under våren 2022. Under perioden januari-mars 2023 remitterade Skolverket ytterligare förslag. Förslagen bereds för närvarande på myndigheten.

Tidigare remisser och ämnesplaner

Så lämnar du synpunkter

Vem kan lämna synpunkter?

Vilken enskild person som helst kan lämna synpunkter på våra förslag. Det går även bra för en organisation eller en grupp att lämna synpunkter. Synpunkterna kan du lämna anonymt.

Skolverket skickar även ut remissen till ett antal officiella remissinstanser.

Det här kan du lämna synpunkter på

I remiss 3 önskar få Skolverket synpunkter på:

 • innehållet i de förslag till ämnesplaner som ingår i remissen
 • förslagen på ämnen i inriktningar och programfördjupningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan
 • de kursiverade avsnitten i behörighetsföreskrifterna.

Det går enbart att lämna synpunkter på innehållet i denna remiss. Det är alltså inte längre möjligt att lämna synpunkter på andra delar i ämnesbetygsreformen eftersom de har remitterats i tidigare remissomgångar och för närvarande bearbetas av Skolverket.

Skicka in dina synpunkter

Skicka dina synpunkter som e-post till remiss.amnesbetyg@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2023:1355 i ämnesraden.

Sista dagen för att lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till den 10 januari 2024.

Det här händer sedan

Efter remissperioden tar vi tillvara alla synpunkter och bearbetar förslagen. Det är många perspektiv som ska balanseras för de slutliga förslagen som Skolverket lämnar till regeringen.

Publicerades den .