Remiss: Ämnesbetygsreformen - Gy25

Nu kan du ta del av Skolverkets fjärde remiss gällande Gy25. Fram till den 26 februari 2024 kan du lämna synpunkter.

Remissens innehåll

Denna fjärde remissomgång omfattar:

  • ämnesplaner för modersmål i nationella minoritetsspråk som första språk, andraspråk – nybörjare och andraspråk – fortsättning inom följande nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska,
  • ämnesplaner i anpassade gymnasieskolan för modersmål i nationella minoritetsspråk som förstaspråk, andraspråk – nybörjare och andraspråk – fortsättning inom följande nationella minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska,
  • ämnesplaner för yrkesdansarutbildningen: dansimprovisation och komposition, dansteknik breddning, klassisk balett, kompletterande träning för yrkesdansare, samtida dans, scenisk verksamhet – klassisk balett, scenisk verksamhet – samtida dans.

Förslag till föreskrifter

Remissen omfattar Skolverkets förslag till föreskrifter avseende vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne.

Tidigare remissomgångar

Skolverket har utarbetat och remitterat förslag till nya och ändrade styrdokument för berörda skolformer i flera omgångar under uppdragets gång. Vissa delar av uppdraget har också redovisats till regeringen. Dessa förslag remitterades under våren 2022. Under 2023 remitterade Skolverket ytterligare förslag. Förslagen bereds för närvarande på myndigheten.

Tidigare remisser och ämnesplaner

Så lämnar du synpunkter

Vilken enskild person som helst kan lämna synpunkter på våra förslag. Det går även bra för en organisation eller en grupp att lämna synpunkter. Synpunkterna kan du lämna anonymt.

Skolverket skickar även ut remissen till ett antal officiella remissinstanser.

Det här kan du lämna synpunkter på

I remiss 4 önskar Skolverket få synpunkter på:

  • innehållet i de förslag till ämnesplaner som ingår i remissen,
  • förslagen på ämnen i profiler och programfördjupning på yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan,
  • de kursiverade avsnitten i behörighetsföreskriften för yrkesämnen.

Det går enbart att lämna synpunkter på innehållet i denna remiss. Det är alltså inte längre möjligt att lämna synpunkter på andra delar i ämnesbetygsreformen eftersom de har remitterats i tidigare remissomgångar och för närvarande bearbetas av Skolverket.

Skicka in dina synpunkter

Skicka dina synpunkter som e-post till remiss.amnesbetyg@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2024:85 i ämnesraden.

Sista dagen för att lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till den 26 februari 2024.

Publicerades den .