# 1 av 1  |  << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Diarienr: 2017:725B
Rubrik: Skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Beslutsdatum: 2017-08-31