EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov då provplattformen inte längre uppfyller kraven på hantering av personuppgifter. En uppdaterad tidplan kommer att presenteras under våren 2021.

Läs mer i Frågor och svar

Läs mer i pressmeddelandet

Digitala nationella prov

Inför att de nationella proven börjar genomföras digitalt behöver huvudmän och rektorer förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Börja med att läsa vår övergripande information.

Här kan du hitta information som gäller ditt ansvarsområde:

Digitala nationella prov