Digitala nationella prov

De nationella proven ska bli digitala. På dessa sidor hittar du mer information om det pågående arbetet och om vilka förberedelser som krävs.