Digitala nationella prov

Inför att de nationella proven börjar genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt.

Börja med att läsa vår övergripande information.

Här kan du hitta information som gäller ditt ansvarsområde:

Digitala nationella prov