EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov då provplattformen inte längre uppfyller kraven på hantering av personuppgifter. En uppdaterad tidplan kommer att presenteras under våren 2021.

Läs mer i Frågor och svar

Läs mer i pressmeddelandet

Läs delredovisning av regeringsuppdraget (U2017/03739/GV)länk till annan webbplats

Snart är det dags för digitala nationella prov. Är ni redo?

Gör vår checklista. Inför att de nationella proven kommer att börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt.

Stöd i förberedelserna

Vi har tagit fram en checklista som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven. Det är huvudmannen som ansvarar för att genomförandet av proven sker på ett likvärdigt sätt. Checklistan riktar sig därför till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet med att identifiera områden som behöver planering och åtgärder. 

Gör checklistan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudmannens ansvar

Du som är skolchef eller rektor behöver sätta dig in i vad som behövs för att kunna genomföra digitala nationella prov.

Sedan behöver du göra en analys av ert nuläge för att kunna planera arbetet och bygga upp de resurser ni behöver för att genomföra proven digitalt.

Det handlar om allt från infrastruktur och registerhantering till digital kompetens hos elever och personal.

Mer information att ta del av

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet och vi tar fram olika former av stöd till våra målgrupper.

Tekniska förutsättningar

De digitala proven kommer att genomföras via en provtjänst som Skolverket tar fram och tillhandahåller. För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolorna ha en teknisk infrastruktur på plats. Dels för att kunna ansluta till provtjänsten på ett säkert sätt och dels för att eleverna ska kunna genomföra de digitala nationella proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov

Digital kompetens

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på lärarens kompetens. Här kan ni läsa om vilken digital kompetens lärare behöver ha:

Digital kompetens för lärarelänk till annan webbplats

Eleverna kommer att genomföra de nationella proven i Skolverkets provtjänst. För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens Här kan ni läsa om vilken digital kompetens eleverna behöver ha:

Digital kompetens för eleverlänk till annan webbplats


Senast uppdaterad 05 mars 2021

Innehåll på denna sida