Frågor och svar

Innebär Skolverkets rekommendation av standarden SS12000:2020 att även provtjänsten för digitala nationella prov som Skolverket tar fram kommer att följa SS1200:2020?

Målbilden för Skolverket är att provtjänsten för digitala nationella prov i framtiden ska kunna följa standarden fullt ut. Som ett första steg på vägen utvecklar Skolverket stöd för överföring av användardata utifrån datamodellen i standarden SS12000:2020. Det innebär att de användardata som skolan överför till Skolverkets API ska vara i enlighet med datamodellen i standarden SS12000:2020.

Framöver kommer vi kunna ge mer detaljerad information kring frågor som berör hur och när Skolverket tar andra nödvändiga steg för att provtjänsten för digitala nationella prov så småningom ska kunna följa standarden fullt ut.

Skolverket rekommenderar en gemensam teknisk standard – ska underlätta för skolor Länk till annan webbplats.

Sektorsansvar för skolans digitalisering