Frågor och svar

När blir de nationella proven digitala?

De nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets webbaserade provtjänst. Via provtjänsten ges även tillgång till nya nationella bedömningsstöd i vissa ämnen.

Införandet sker stegvis, där de första proven och bedömningsstöden blir digitala under år 2024. I tidplanen ser du när olika nationella prov och bedömningsstöd planeras bli digitala.

Här kan du ta del av tidplanen Länk till annan webbplats.