Frågor och svar

Varför har införandet av digitala nationella prov fått en ny tidplan?

Införandet av digitala nationella prov har försenats på grund av EU-domen Schrems II, där man upphävde ramverket ”Privacy Shield” som tidigare hade kunnat användas som säkerhetsmekanism när personuppgifter överfördes från EU/EES till USA.

Skolverket har nu hanterat effekterna av domen och har publicerat en ny tidplan.

De nationella proven skulle enligt tidigare tidplan ha börjat genomföras 2023. Den nya tidplanen innebär ett successivt införande av digitala nationella prov från och med hösten 2024.

Ta del av tidplanen

Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land Länk till annan webbplats. (länk till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats)

Läs delredovisning för regeringsuppdraget Länk till annan webbplats. (U2017/03739/GV)