Frågor och svar

Varför ska nationella prov digitaliseras?

Regeringen beslutade 2017 att de nationella proven ska digitaliseras. Syftet med digitaliseringen är att öka likvärdighet vid bedömning av nationella prov genom bland annat fler automaträttade uppgifter, att öka tillgängligheten samt att få till en mer effektiv hantering av proven. De nationella proven inom sfi omfattas inte av uppdraget om digitalisering.