Frågor och svar

Vi gör redan vissa prov på dator, är inte det digitala nationella prov?

Nej, det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator eller annan digital enhet från 2018 och digitala nationella prov. Men att genomföra uppsatserna på dator som sker i vissa ämnen idag, är ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov.