Frågor och svar

En del huvudmän och skolor har förberett sig för digitala nationella prov utifrån den tidplan och de instruktioner som publicerats på Skolverkets webbplats. Är de förberedelserna förgäves?

Nej, såväl huvudmän, skolor som vi på Skolverket har fått viktiga kunskaper av förberedelsearbetet så här långt. De åtgärder som skolor och huvudmän har vidtagit stärker huvudmannens fortsatta arbete med att uppnå målen i digitaliseringsstrategin. Åtgärderna kan t.ex. handla om inköp av digitala enheter, säkerställande av skolans internetuppkoppling, hantering av dataregister och anslutning till en identitetsfederation.