Frågor och svar

En del huvudmän och skolor har förberett sig för digitala nationella prov utifrån den tidsplan och de instruktioner som publicerats på Skolverkets webbplats. Är de förberedelserna förgäves?

Nej, såväl huvudmän, skolor som vi på Skolverket har fått viktiga kunskaper av förberedelsearbetet så här långt. De åtgärder som skolor och huvudmän har vidtagit stärker huvudmannens fortsatta arbete med att uppnå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Åtgärderna kan till exempel handla om inköp av digitala enheter, säkerställande av skolans internetuppkoppling, hantering av dataregister och anslutning till en identitetsfederation.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendetlänk till annan webbplats

Läs om tekniska förutsättningar inför digitala nationella provlänk till annan webbplats