Frågor och svar

Hur stor är förseningen av införandet av digitala nationella prov?

Skolverket kan inte i nuläget förmedla en ny tidsplan för införandet av digitala nationella prov. Vad vi kan säga är att vi behöver tid för att utreda konsekvenserna av Schrems II-domen. Utredningen behöver omfatta tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga aspekter med anledning av Schrems II-domen.