Frågor och svar

Hur stor är förseningen av införandet av digitala nationella prov?

Skolverket kan inte i nuläget förmedla en detaljerad tidsplan för införandet av digitala nationella prov. Vad vi kan säga är att vi bedömer att förseningen omfattar cirka 1,5–2,5 år, i relation till att de nationella proven skulle ha börjat genomföras 2023. Vår bedömning är preliminär och är beroende av flera olika faktorer.

Den främsta är att det tar tid för leverantören av provplattformen att genomföra de förändringar som de har tagit på sig. Dessutom kommer vi att samråda med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) samt invänta ett beslut från EU-kommissionens om rätten att överföra personuppgifter till Storbritannien, ett så kallat adekvansbeslut.

Under hösten 2021 planerar vi att presentera en ny tidsplan.