Frågor och svar

Hur stor är förseningen av införandet av digitala nationella prov?

Införandet av digitala nationella prov har försenats på grund av EU-domen Schrems II. De nationella proven skulle enligt tidigare tidplan ha börjat genomföras 2023. Den nya tidplanen innebär ett succesivt införande av digitala nationella prov från och med hösten 2024.

Ta del av tidplanen