Frågor och svar

Kommer försöksverksamheten med digitala nationella prov att fortsätta?

Skolverket kommer att fortsätta arbetet med de 100 försöksskolorna till och med 2022-12-31. Försöksverksamheten kommer att fokusera på användartester som åtkomst till provtjänsten samt testning av funktionalitet i kommande vägledning för att skolorna ska kunna förbereda sig tekniskt inför att de nationella proven ska genomföras digitalt. Däremot kommer testerna inte att fokusera på extern bedömning och medbedömning, som tidigare var planerat.