Frågor och svar

Med en förskjuten tidplan får Skolverkets målgrupper längre tid till förberedelser – är det positivt?

Med en förskjuten tidplan får Skolverkets målgrupper längre tid till förberedelser, vilket kan vara en fördel för de huvudmän och skolor som har långt kvar i sina förberedelser att genomföra digitala nationella prov. Exempel på förberedelser man kan fortsätta med är lösningar för flerfaktorsautentisering. Dessutom kan leverantörer till skolorna paketera lösningar som kommer att sänka den tekniska tröskeln för huvudmän och skolor inför ett införande av digitala nationella prov.

Skolverket stödjer terminsvis ett urval av huvudmän, verksamheter och skolor inom de skolformer som berörs av nationella prov och som har stora utvecklingsbehov inom digitalisering. Stödet omfattar bland annat en skräddarsydd åtgärdsplan som ger er en tydlig väg framåt. En förskjuten tidplan kommer att medföra att Skolverket kan ge fler skolor detta stöd.

Läs om tekniska förutsättningar inför digitala nationella provlänk till annan webbplats

Läs om riktade insatser för skolans digitaliseringlänk till annan webbplats