Frågor och svar

När de nationella proven inte kan genomföras digitalt från 2023, vad gör eleverna då – ska de inte genomföra nationella prov?

Eleverna kommer att fortsätta att genomföra nationella prov på papper till dess att proven är digitala.