Frågor och svar

Vad innebär den förändrade tidplanen för huvudmän och skolor?

Det innebär att proven kommer att genomföras i pappersform under längre tid än den preliminära tidsplanen uppgett. Det innebär också att publicering av nya betygsstödjande bedömningsstöd och demoprov som planerats till 2022 skjuts på framtiden. Den förändrade tidsplanen beror framför allt på att Skolverket behöver mer tid för att säkerställa att de juridiska aspekterna av Schrems II-domen uppfylls.

För att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategin är det viktigt att huvudmän och skolor fortsätter arbetet med att säkerställa att det finns en adekvat digital kompetens och likvärdig tillgång på till exempel digitala enheter och ändamålsenlig infrastruktur.

Skolverket rekommenderar att huvudmän och skolor tar del av information om det fortsatta arbetet med digitaliseringen av de nationella proven som publiceras via direktkanal för huvudman och på Skolverkets webbplats. Vi kommer att anpassa information och stödinsatser efter de behov som uppstår i och med den förändrade tidsplanen.